Forslag om 85 nye områder i Norge til europeisk nettverk for bevaring av naturmangfold

Emerald Network er opprettet gjennom Bernkonvensjonen for å beskytte truede arter og naturtyper i Europa. Norge har mange viktige arter og naturtyper i europeisk sammenheng. Naturen følger ikke de menneskeskapte landegrensene, og Norge forvalter derfor mange av disse artene og naturtypene sammen med andre land.

-I dag har Miljødirektoratet oversendt forslag til Klima- og miljødepartementet om 85 verneområder som nye kandidater til dette felles europeiske nettverket. Vi vil nå vurdere forslagene fra Miljødirektoratet og deretter avklare hvilke nye kandidatområdene som skal sendes til Bernkonvensjonen, sier klima- og miljøminister Tine Sundtoft.

Emerald Network

Norge er forpliktet til å delta i nettverket Emerald Network gjennom Bernkonvensjonen. En art eller naturtype kan være truet i ett land, men ikke i andre land. Et nettverk av områder sikrer at artene og naturtypene får en bedre beskyttelse. I 2013 nominerte departementet 633 områder, alle i eksisterende verneområder, som kandidater til Emerald Network, og det er denne listen Miljødirektoratet nå foreslår å supplere med ytterligere 85 eksisterende verneområder. Etter planen skal Bernkonvensjonen vurdere hvilke områder som skal bli del av nettverket innen utgangen av 2016.

Liste over de foreslåtte områdene (pdf).

Les mer på Miljødirektoratets nettsider.

Til toppen