Forslag om å lovfeste Forsvarets bistand til politiet

Regjeringen fremmer lovforslag som angir yttergrensene for Forsvarets potensielle maktbruk mot sivilbefolkningen. I tillegg foreslår regjeringen å lovfeste når Forsvaret kan yte materiellbistand.

Etter Grunnloven § 101 tredje ledd (tidligere § 99 andre ledd) er det som hovedregel ikke adgang til å bruke militær makt mot innbyggerne uten etter lov. Selv om dagens former for bistand av skiftende regjeringer og i flere tiår har vært ansett å falle utenfor forbudet Grunnloven oppstiller, har det likevel vært regjeringens ønske å lovforankre et så viktig område som Forsvarets bistand til politiet.

– Regjeringen mener det er viktig at de rettslige rammene for Forsvarets adgang til å bistå politiet med makt er hjemlet i lov, slik Grunnloven krever.  Andre områder som knytter seg til Forsvarets bistand til politiet reguleres ikke i loven, men vil fortsatt bli regulert i bistandsinstruksen som i dag. Dette gir nødvendige avklaringer i forhold til Grunnloven og er en lenge etterlengtet lovregulering, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp).   

Justis- og beredskapsdepartementet vil, sammen med Forsvarsdepartementet, revidere gjeldende bistandsinstruks som følge av lovforslaget og som en ytterligere oppfølging av innspill under høringen. Berørte aktører i både politi- og forsvarssektoren vil bli involvert.

Det foreslås at den nye lovbestemmelsen trer i kraft samtidig med ny revidert bistandsinstruks.

 

 

 

Til toppen