Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forslag om gebyr for brudd på NIS-fartsområdebegrensninger

Nærings- og fiskeridepartementet sender i dag på høring forslag om endringer i lov om norsk internasjonalt skipsregister (NIS).

For å skjerme norsk innenriksfart og hindre konkurranse med skip registrert i Norsk ordinært skipsregister (NOR), er det fastsatt begrensninger for hvor skip i NIS kan seile. Etter gjeldende rett kan brudd på fartsområdebegrensningene kun sanksjoneres med sletting fra skipsregisteret eller straff.

- Overtredelsesgebyr vil være et alternativ til sletting og straff, dersom skip bryter reglene. Ved å ilegge et gebyr, fremfor å slette skipet fra det internasjonale skipsregisteret, forblir skipet registrert under norsk flåte, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Formålet med høringen om endringer i NIS-loven er å åpne for at Sjøfartsdirektoratet gis hjemmel til å ilegge rederi overtredelsesgebyr ved brudd på fartsområdebegrensningene, i eller i medhold av NIS-loven § 4.

Departementet har allerede i forkant av høringen bedt om innspill på om overtredelsesgebyr vil være en egnet sanksjonsform i slike tilfeller. Flere instanser har uttalt seg positivt om dette.

Lovforslaget er tilgjengelig her 

Til toppen