Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forslag om leie av fengselsplasser i Nederland legges frem for Stortinget

– Kriminalomsorgen ble etterlatt i en uholdbar situasjon av forrige regjering. Fengslene drives nå med en kapasitetsutnyttelse på over 98 prosent. Personer som skulle sittet i varetekt må løslates. Dette er grunnen til at vi vil leie fengselsplasser i Nederland. Det er helt nødvendig å skaffe flere lukkede fengselsplasser raskt, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (FrP).

I dag oversendte regjeringen forslaget om leie av fengselsplasser i Nederland til Stortinget, sammen med forslag til nødvendige endringer i straffegjennomføringsloven.

Lovforslaget som muliggjør gjennomføring av straff i utlandet ble sendt på høring i slutten av januar. Mange av høringsinstansene var kritiske til forslaget.

– Vi har lyttet til innspillene og tatt mange av dem til følge, sier Anundsen.

Proposisjonen som nå legges frem inneholder en vurdering av de menneskerettslige og konstitusjonelle spørsmålene som reises, så vel som hvordan gjennomføringen av straffen skal kunne skje på en tilfredsstillende måte etter norsk lov.

Med forbehold om Stortingets godkjenning, har justis- og beredskapsministeren undertegnet avtalen med Nederland om leie av Norgerhaven fengsel som har 242 plasser.

Innholdet i straffegjennomføringen i Nederland er av høy kvalitet. Fengselet blir organisert som en avdeling tilknyttet Ullersmo fengsel, med norsk ledelse og nederlandsk fengselsbemanning for øvrig. Ikke alle innsatte vil være aktuelle for overføring. Norsk straffegjennomføringslov skal gjelde, og det er en forutsetning at innsatte skal beholde de rettigheter som de ellers ville hatt ved soning i et fengsel i Norge.

Til toppen