Forslag til endringer i forskrifter til sikkerhetsloven er sendt på høring

Forsvarsdepartementet sendte 5. oktober ut forslag til endringer i forskrift om personellsikkerhet og forskrift om sikkerhetsgraderte anskaffelser på høring.

Stortinget vedtok lov om endringer i sikkerhetsloven 8. juni 2016. For at endringsloven av 12. august 2016 kan tre i kraft, er det nødvendig å gjøre endringer i forskrift om informasjonssikkerhet og forskrift om sikkerhetsgraderte anskaffelser.

Forslagene er hovedsakelig en direkte følge av ny klareringsmyndighetsstruktur og tidsbasert leverandørklarering. I forslaget er det dessuten foretatt enkelte redaksjonelle endringer, og rettet opp i enkelte feil.

Vi ser at det er behov for en bredere revisjon av forskriftene til sikkerhetsloven, men vil avvente Sikkerhetsutvalgets rapport, før slik revisjon blir nærmere vurdert.

Frist for å svare på høringen er 30. november 2016.

Til toppen