Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forslag til endringer i meklingsforskriften

Departementet sender i dag på høring forslag til nærmere regulering av hvilke tilfeller foreldre ikke har meklingsplikt etter barneloven, når en forelder er dømt for alvorlig vold og overgrep mot egne barn.

Barneloven inneholder regler som gjør det obligatorisk for foreldre med felles barn å møte til mekling ved samlivsbrudd og før en foreldretvistsak kan reises for domstolene. Det er vedtatt endringer i barneloven som gjør unntak fra meklingsplikten når en forelder er domfelt for alvorlig vold eller overgrep mot egne barn.

Slike saker vil ofte ikke egne seg for mekling fordi den ene forelderen kan være redd for den andre, og/eller det kan være en maktubalanse mellom foreldrene.

Barneloven fastsetter at unntaket fra meklingsplikten kan reguleres nærmere i forskrift. Barne- og likestillingsdepartementet sender derfor på høring forslag til endringer i meklingsforskriften, som angir hvilke bestemmelser i straffeloven fritaket fra meklingsplikten skal gjelde for.

Høringsfristen er 1. april 2019.

Les høringsforslaget

Til toppen