Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forslag til endringer om farskapserklæring

Barne- og familiedepartementet sender på høring forslag til endring i barneloven, for å gjøre bestemmelsen om farskapserklæring teknologinøytral og tilrettelagt for digitalisering.

Når ugifte foreldre får barn, følger ikke farskap direkte av loven. Det mest vanlige er da at farskap etableres ved at mor oppgir hvem som er far, og at han erklærer farskapet skriftlig ved personlig frammøte. Årlig registreres det om lag 30 000 farskapserklæringer i Folkeregisteret. I dag gjøres erklæringene på papir og registreres manuelt.

Høringsforslaget legger til rette for at ugifte foreldre selv kan sørge for å etablere farskap ved en digital løsning, og unngå personlig frammøte. Endringene forslås å gjelde i tilfeller der barnet er født i Norge og det blir sendt elektronisk fødselsmelding.

Ved å innføre en digital løsning på farskapserklæringen, kan farskapserklæringen automatisk koples sammen med den elektroniske fødselsmeldingen, ved registrering av barnet i Folkeregisteret. Det vil legge til rette for effektivisering av saksbehandlingen. I tilfeller der det ikke sendes elektronisk fødselsmelding, vil sakene behandles som i dag.

Til toppen