Forslag til forskrift om kontroll med informasjon innhentet ved bruk av luftbårne sensorsystemer er sendt på høring

Forsvarsdepartementet sendte 5. oktober ut forslag til ny forskrift om kontroll med informasjon innhentet ved bruk av luftbårne sensorsystemer på høring.

I dag reguleres kontroll med informasjon innhentet ved bruk av luftbårne sensorsystemer av forskrift om fotografering mv. fra luften og kontroll av luftfotografier og opptaksmateriale fra luftbårne sensorsystemer. Denne forskriften er imidlertid utdatert og kan være mer inngripende enn nødvendig. Det er derfor ønskelig å erstatte denne forskriften med en mer tidsriktig og liberal forskrift.

Den foreslåtte forskriften fastsetter at det kun er ved eller over fastsatte restriksjonsområder det er begrensninger for bruk av luftbårne sensorsystemer. Fastsatte restriksjonsområder foreslås da også publisert, slik at enhver har anledning til å gjøre seg kjent med hvor forbudet gjelder. I dag er det innført et unntak fra forbudet for enkelte sensorsystemer, hvor disse fritt kan benyttes utenfor fastsatt restriksjonsområder. Det er imidlertid ikke offentliggjort hvor restriksjonsområdene befinner seg, som skaper en noe vanskelig og uheldig situasjon.  

I tillegg foreslås det å redusere personkretsen som må søke lisens. Fra å være et krav om at alle som driver ervervsmessig luftfotografering eller opptak med luftbårne sensorsystemer må ha lisens, foreslås det kun å ha et krav om lisens for personer som skal betjene sensorsystemer over fastsatte restriksjonsområder. 

 

Frist for å svare på høringen er 6. januar 2017

Til toppen