Forslag til miljøtiltak for Løkken gruver klare

Det foreslås en trinnvis gjennomføring av forurensningsbegrensende tiltak ved Løkken gruver. Rapporten i sin helhet kan du lese her.

Det foreslås en trinnvis gjennomføring av forurensningsbegrensende tiltak ved Løkken gruver. Rapporten i sin helhet kan du lese her.

- Jeg er opptatt av å finne den mest egnede løsningen for forurensningsbegrensende tiltak på Løkken i samsvar med Miljødirektoratets pålegg. Direktoratet for mineralforvaltning har gjort en grundig vurdering av handlingsalternativer. Forslaget til tiltaksplan er en viktig milepæl i vårt arbeid med opprydding etter tidligere gruvedrift der staten har ansvaret, sier statssekretær Eirik Lae Solberg.

31. januar 2014 sendte Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) forslag til tiltaksplan for Løkken gruveområde til Miljødirektoratet. Miljødirektoratet har tidligere bedt departementet om å vurdere mulige forurensningsbegrensende tiltak ved Løkken gruver.

Tiltaksplanen er utarbeidet av Direktoratet for mineralforvaltning. Den legger særlig vekt på at tiltakene skal være permanente, spredningsreduserende, kostnadseffektive og driftssikre. Rapporten kan du lese i sin helhet nederst i denne artikkelen.

NFD planlegger gjennomføring av direktoratets forslag som fremgår i rapporten. Formålet med tiltakene er å avhjelpe forurensningssituasjonen på Løkken på en varig, miljøvennlig og kostnadseffektiv måte.

Foreslåtte tiltak omfatter:

  • Tildekking av bergvelter sentralt i Løkken
  • Oppsamling av diffuse utslipp (utslipp med ukjent kilde) til Raubekken
  • Sikring av avrenning fra deponerte masser ved og i Fagerlivatnet
  • Rensing av gruvevann
  • Rensing av diffuse utslipp til Raubekken

Les brev fra Nærings- og fiskeridepartementet til Miljødirektoratet av 31. januar 2014 her.

Les Direktoratet for mineralforvaltnings rapport ”Løkken Gruveområde – Tiltaksplan” av 1. mai 2013 her.

 

Til toppen