Forslag til ny forskrift om skyteforbud på Svalbard

Justis- og beredskapsdepartementet foreslår en ny forskrift om skyteforbud på Svalbard. Hensikten er å skille bedre mellom områder der skytevåpen brukes til jakt, og områder der folk enten bor eller oppholder seg – eller som hyppig brukes til friluftsliv og rekreasjon.

Justis- og beredskapsdepartementet har sendt på høring et forslag til ny forskrift som justerer regelverket om skyteforbud på Svalbard.

I dag er det skyteforbud på Svalbard i og rundt Longyearbyen, på Adventfjorden og nærmere enn 500 meter fra bygninger og anlegg i Adventdalen.

Departementet foreslår at skyteforbudssonen rundt Longyearbyen utvides. I tillegg foreslås det nye skyteforbudssoner, i Barentsburg inkludert Vannposten og i Pyramiden.

Departementet foreslår også at sonene fremgår av kart som inngår som en integrert del av forskriften. Videre foreslås det at dagens forbud mot bruk av skytevåpen innenfor en avstand av 500 meter til skip og andre fartøyer på Adventfjorden, og til enkelte typer installasjoner rundt Longyearbyen og i Adventdalen, gjøres til generelle regler som vil gjelde for hele Svalbard – med visse unntak.

Høringsfrist er 10. juli.