Forsøk med fleksibel arbeidstid i Kriminalomsorgen

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner er glad for at både ansatte og ledelse ved Ullersmo fengsel er positive til fleksivaktordningen som Kriminalomsorgen prøver ut.

Statsråden besøkte Ullersmo fengsel denne uken der han blant annet møtte fengselsleder Bernt W. Nordhaug og fengselsbetjent Hanne Lundvold.

- Det er godt å kunne bestemme mer selv over egen arbeidshverdag, sier Lundvold.

Hun er en av 59 ansatte ved Ullersmo som har meldt seg på fleksivaktordningen. Ordningen går ut på at de ansatte kan bytte vakter slik at de går doble vakter på til sammen 15 timer, mot mer fritid. Det er krav til 11 timers hvile etter en 15 timers vakt.

Avtalen kan benyttes to ganger per uke og maksimalt seks ganger per løpende fire ukers periode. Det er frivillig å melde seg på.

I tillegg til Ullersmo deltar Bjørgvin fengsel, Ila, Oslo fengsel og Telemark fengsel i arbeidstidsprosjektet i Kriminalomsorgen.

 -  Det er flott å høre at dette er noe de ansatte ønsker. Regjeringen har et ønske om mer fleksibilitet på den enkelte arbeidsplass. De som har skoene på vil finne de gode løsningene, sier Sanner.

Programmet "Forsøk i staten" er kommet i stand etter initiativ fra LO-leder Gerd Kristiansen og Jan Tore Sanner. Forsvaret, Kriminalomsorgen, Statens Vegvesen og Toll- og avgiftsetaten deltar i programmet som går over to år.

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner i samtale med fengselsleder Bernt W. Nordhaug og fengselsbetjent Hanne Lundvold.