Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forsøk med regionalt næringsprogram i landbruket er evaluert

Som et ledd i regionreformen er det gjennomført et toårig forsøk i Trøndelag fra 1. januar 2018, der ansvaret for regionalt næringsprogram for landbruket er overført fra fylkesmannen til fylkeskommunen.

Høgskolen i Innlandet og Østlandsforskning har evaluert forsøket på oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet. I evalueringen inngår også en studie av andre regionale planer, strategier og program rettet mot landbruket, i tillegg til at det er innhentet erfaringer fra to andre fylker; Nordland og Agder, som ikke deltar i forsøket.

Stortinget vedtok ved behandlingen av Meld. St. 6 (2018-2019) Oppgaver til nye regioner, jf. 119 S (2018-2019), at regionalt næringsprogram skal overføres fra fylkesmannen til fylkeskommunene på permanent basis fra 1. januar 2020. Evalueringen vil derfor bli brukt som et kunnskapsgrunnlag for å forberede oppgaveoverføringen til fylkeskommunene som skal skje fra årsskiftet.

Til toppen