Første F-35-skvadron i det amerikanske luftforsvaret stridsklar

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Innfasingen av kampflyene går etter planen. Tirsdag 2. august ble den første F-35-skvadronen i det amerikanske luftforsvaret stridsklar. Norge har bestilt 28 kampfly og planlegger å skaffe 52 totalt. De første kommer til Norge i 2017.

- Dette er en viktig milepæl både for det amerikanske forsvaret og F-35-partnerskapet, men også for Norge og de andre landene som skal bruke A-modellen av F-35. Den viser at tidsplanen holder, og at både flyet, personellet, og hele apparatet rundt nå er på et nivå hvor de sammen kan løse skarpe oppdrag, sier Øystein Bø, statssekretær i Forsvarsdepartementet.

For å kunne erklære at F-35 hadde oppnådd såkalt første operative evne, hadde det amerikanske luftforsvaret satt krav om at en skvadron med 12-24 fly skulle ha personell, trening, logistikk og utstyr til å gjennomføre en rekke ulike oppdrag med flyene. Etter en lengre evalueringsprosess er det nå bekreftet at 34. skvadron ved 388. kampflyving ved Hill Air Force Base møter disse kravene. F-35A er dermed for første gang en del av den operative strukturen i det amerikanske luftforsvaret. Dette skjer ett år etter at det amerikanske marineinfanteriet fikk sin første stridsklare skvadron sommeren 2015, og rundt ett år før den formelle utviklingsfasen avsluttes.

- Selv om det fortsatt gjenstår utfordringer i programmet, leverer flyet allerede daglig på ting mange mente ville være umulig. Og så vet vi, fra erfaringen med F-16, at det vil være tekniske spørsmål som vil følge flyene i mange år fremover. Det er noe vi må ta høyde for, og det er en av grunnene til at det flernasjonale partnerskapet er så viktig. Det gjør at vi kan håndtere de utfordringene som måtte komme i samarbeid med andre brukere av flyet, fortsetter Bø.

Den norske F-35-anskaffelsen fortsetter som planlagt. I juli ble Norges tredje og fjerde F-35 overført til Luke Air Force Base i Arizona. Norge har med det fire fly ved det flernasjonale treningssenteret på basen. Så langt har de norske flyene fløyet over 300 timer. I 2017 skal de første flyene hentes hjem til Norge for å starte jobben med å gjøre våre F-35-skvadroner stridsklare. Det er nå produsert over 200 F-35 til test, trening og operative skvadroner for syv ulike land. Til sammen har F-35 tilbakelagt over 65 000 flytimer.

- Investeringen i kampfly er særlig viktig i arbeidet med å tilpasse forsvaret til det moderne trusselbildet. Derfor er det svært positivt at innfasingen av kampflyene går etter planen. F-35 utgjør et kvantesprang i operativ evne både for oss og våre partnerland. Kampkraften de bringer med seg vil uten tvil bidra til et kraftig løft for den norske forsvarsevnen, avslutter statssekretær Bø.