Luke Air Force Base, Arizona:

Første F-35 til Norge neste høst

-Det er nå rundt 11 måneder til de første F-35 kampflyene lander i Norge. Her på Luke leverer flyene helt etter forventning og vi er rute, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

5. desember besøkte forsvarsminister Ine Eriksen Søreide Luke Air Force Base og de norske flygerne og teknikerne som forbereder mottak av de første F-35 kampflyene til Norge i november 2017. Hun fikk se basen der det norske personellet utdannes og øver og trener med flyene. 

Flyver Morten Hanche demonstrerer F-35 hjelmene egenskaper for forsvarsministeren og programdirektør i Kampflyprogrammet, generalmajor Morten Klever.
Flyver Morten Hanche demonstrerer F-35 hjelmene egenskaper for forsvarsministeren og programdirektør i Kampflyprogrammet, generalmajor Morten Klever. Foto: AK Salbuvik, FD

-De fire første flyene våre er levert, og er i drift på Luke Air Force Base. Norske F-35 har nå fløyet over 600 timer. Flyverne og teknikerne forteller selv at kampflyene vil være med å endre måten det norske forsvaret opererer på, sier forsvarsministeren. -Jeg har sett hva kapasiteten kan levere og hvordan vårt norske personell forbereder seg og ser veldig frem til å motta de tre første flyene til Norge begynnelsen av november neste år, sier hun. 

I den nye langtidsplanen for Forsvaret som ble vedtatt i Stortinget 15. november, utgjør strategiske kapasiteter en viktig del av planene for det fremtidige norske Forsvaret. I langtidsplanen prioriterer regjeringen fremtidsrettede og strategisk viktige kapasiteter som kampfly, ubåter, maritime patruljefly og luftvern, samt videre satsing på Hæren, overvåking og etterretning. 

Forsvarsministeren med oberstløytnant Martin Tesli, norsk sjef og flyver, major Bjørn Tommy Eigeland, leder for de norske teknikerne på Luke og programdirektør i Kampflyprogrammet, generalmajor Morten Klever.
Forsvarsministeren med oberstløytnant Martin Tesli, norsk sjef og flyver, major Bjørn Tommy Eigeland, leder for de norske teknikerne på Luke og programdirektør i Kampflyprogrammet, generalmajor Morten Klever. Foto: AK Salbuvik, FD

- De strategiske kapasitetene skal sørge for at vi både vet hva som skjer, og gi et situasjonsbilde som grunnlag for egne og allierte beslutninger, og at vi er i stand til å gripe inn uansett hvor trusselen vil være. De er avgjørende tilretteleggere som gir et lite land som Norge muligheter vi aldri har hatt tidligere. Derfor er F-35 så viktig for hele Forsvaret og den samlede forsvarsevnen, og derfor var det også viktig for meg å komme og se det arbeidet som gjøres her på Luke, sier forsvarsministeren.

Luke Air Force Base er en av det amerikanske luftforsvarets største treningsbaser, og har i flere tiår vært hovedbasen for utdanning av F-16-flygere. I dag er den i ferd med å omdannes til et multinasjonalt treningssenter for alle F-35-brukerne som skal fly A-modellen av flyet, hvor flygere fra USA, Australia, Norge, Italia, og etter hvert Nederland, Danmark og Tyrkia skal fly hverandres fly, trene sammen og instruere hverandre. Målet med dette er å sikre både bedre og mer effektiv trening for alle brukerne.

- Vi har i dag hatt flere møter med både ledelsen for basen og for skvadronen det norske personellet er en del av, og det er en imponerende jobb som gjøres. Våre flygere er med på å utvikle taktikker, og vi ser hvor viktig det er å være del av et stort miljø. Verdien av dette samarbeidet så vi også nylig, da to av de norske flyene måtte gjennom omfattende reparasjoner grunnet en leverandørfeil. Da kunne i stedet de norske flygerne fortsette treningen på andre fly på basen, og slik ble effekten på det norske programmet begrenset, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide. 

Til toppen