Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Første oversikt over personer på venteliste til sykehjem

Regjeringen har innført krav om at kommunene skal føre ventelister for sykehjem eller tilsvarende bolig. Nå er den første oversikten klar.

Jeg er glad for at vi nå for første gang får en nasjonal oversikt over personer på venteliste til sykehjemsplass. Ventelister skal gi eldre pleietrengende og deres pårørende forutsigbarhet og trygghet for at behovet deres er sett, sier eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen.

Den første rapporteringen viser at 44 prosent av landets kommuner har personer på venteliste til langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig. Samlet er det 1420 personer på venteliste. Dette er personer som oppfyller kommunens kriterier for langtidsopphold, men som med forsvarlige tjenester kan bo i eget hjem eller motta andre tjenester. Av disse bor 457 personer i eget hjem, mens 963 personer er tildelt korttidsplass. Helsedirektoratet har også bedt kommuner som har tilgjengelig informasjon om antallet personer på venteliste til korttidsopphold om å oppgi dette. Disse tallene viser at 446 personer står på venteliste til korttidsopphold i påvente av ledig plass i sykehjem.

-Det er viktig at vi nå kan begynne å følge utviklingen med personer på venteliste over tid. Vi vil ha full åpenhet om situasjonen i kommunene. Ventelister vil bidra til å gi kommunene bedre oversikt over behovet for plasser, og være til hjelp i planlegging på lang sikt og på kort sikt, sier Michaelsen.

405 av 422 kommuner har besvart undersøkelsen. Dette gir en svarprosent på 96, som igjen dekker 98,8 prosent av befolkningsgrunnlaget. Rapporteringen viser tall per 15. april 2018.

Les mer på Helsedirektoratets nettsider

Til toppen