- Giverlandsgruppen forsvarer to-statsløsningen

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

- Uten politisk prosess for å løse konflikten, er det å styrke den økonomiske bærekraften for Palestina den mest effektive måten å forsvare to-statsløsningen på, sier utenriksminister Børge Brende. Men dette kan ikke erstatte forhandlinger om en fredsløsning.

Giverlandsgruppen for Palestina (AHLC) holdt sitt vårmøte i Brussel i dag, med EU og høyrepresentant Federica Mogherini som vertskap. Møtet ble ledet av utenriksminister Børge Brende. I møtet var partene og giverne enige om å arbeide for å fjerne det palestinske budsjettunderskuddet, og for å skape økonomisk vekst og sysselsetting over de neste to årene.

Giverne berømmet den palestinske og den israelske finansministrene for deres samarbeid for å øke de palestinske inntektene ved å tette toll- og skattelekkasjer. Dette har allerede gitt økte overførsler fra Israel til de palestinske selvstyremyndighetene (PA). Giverbidragene synker. Den palestinske økonomien må bli mer uavhengig, blant annet gjennom større adgang til eksport og import. Større deler av giverbidragene må brukes til å skape vekst og sysselsetting.

Gjenoppbyggingen i Gaza er godt i gang, men veldig mye utestår og bidragene utbetales ikke som lovet.

- Vi konstaterer at når grunnlaget for en politisk løsning forvitrer, og når store konflikter i regionen krever respons, så vil giverne måtte prioritere deretter, sier utenriksministeren. Når den palestinske økonomien stagnerer og PA går med betydelig underskudd, gir det økt ustabilitet på bakken.

- Møtet oppsummerte en rekke tiltak for å redusere budsjettunderskuddet. Norge vil koordinere utforming av en toårsplan for samarbeid mellom giverne og partene for reformer, økonomisk vekst og økt sysselsetting. Dette må til for å lykkes med å utvikle en mer bærekraftig økonomi, sier utenriksminister Brende.

- Det aller viktigste tiltaket for partene selv er å vise politisk lederskap og vilje til å gjenoppta forhandlingene om en varig løsning på konflikten, oppsummerte utenriksministeren. 

Les åpningsinnlegget til Børge Brende her

Les AHLC Chair's Summary her