Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forsvarets regionvise verdiskapning:

Forsvaret bidro med 13,5 milliarder kroner til Østlandet i 2017

Forsvaret er en betydelig samfunnsaktør, med virksomhet som berører mange mennesker og lokalsamfunn over hele Norge. Gjennom sin tilstedeværelse, bidrar Forsvaret til en økonomisk effekt, både direkte og indirekte. I perioden 2014 til 2017 bidro Forsvaret med 56,3 milliarder kroner.

Forsvarets økonomiske bidrag til det norske samfunnet i 2017 er estimert til om lag 27,5 milliarder kroner. Lønnsutgiftene knyttet til Forsvarets ansatte og Forsvarets kjøp av varer og tjenester er de største kildene til dette økonomiske bidraget.

Forsvarssektoren tildeles årlig betydelige midler for å beskytte og ivareta Norges sikkerhet, interesser og verdier. Midlene som tildeles anvendes til blant annet moderne våpensystemer, lønninger til ansatte, vedlikehold av bygningsmasse og mye mer. Bruken av midlene, enten det er Forsvaret som kjøper inn varer og tjenester eller det er forsvarsansattes personlig forbruk, gir et viktig økonomisk bidrag for de stedene der Forsvaret er lokalisert.

- Oslo og Akershus topper statistikken over fylker som har de største økonomiske bidragene. Hovedsakelig skyldes dette Forsvarets kjøp av varer og tjenester, som er over 40 % av det totale bidraget og utgjør over 10 milliarder kroner. Flere store leverandører har sitt hovedkontor på Østlandet. Kjøp av varer og tjenester i denne regionen dekker Forsvarets behov for hele landet. Etter Østlandet er det Nord-Norge som er den regionen som har størst bidrag, mens Trøndelag har den største økningen fra tidligere år, grunnet investeringene på Ørlandet, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Den økonomiske effekten beregnes ut fra Forsvarets vare- og tjenestekonsum, inkludert nasjonale materiellinvesteringer, lønn til ansatte, drift av eiendom, bygg og anlegg (EBA) som Forsvaret og Forsvarsmateriell leier fra eksterne aktører og investeringer i EBA.

Til toppen