Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forsvarets regionvise verdiskapning:

Forsvaret bidro med 2,9 milliarder kroner til Trøndelag i 2017

Forsvaret er en betydelig samfunnsaktør, med virksomhet som berører mange mennesker og lokalsamfunn over hele Norge. Gjennom sin tilstedeværelse, bidrar Forsvaret til en økonomisk effekt, både direkte og indirekte. I perioden 2014 til 2017 bidro Forsvaret med 8,3 milliarder kroner til regionen. Dette er en økning på 1,8 milliarder kroner siden 2014.

Forsvarets økonomiske bidrag til det norske samfunnet i 2017 er totalt estimert til om lag 27,5 milliarder kroner. Lønnsutgiftene knyttet til Forsvarets ansatte og Forsvarets kjøp av varer og tjenester er de største kildene til dette økonomiske bidraget.

Forsvarssektoren tildeles årlig betydelige midler for å beskytte og ivareta Norges sikkerhet, interesser og verdier. Midlene som tildeles anvendes til blant annet moderne våpensystemer, lønninger til ansatte, vedlikehold av bygningsmasse og mye mer. Bruken av midlene, enten det er Forsvaret som kjøper inn varer og tjenester eller det er forsvarsansattes personlig forbruk, gir et viktig økonomisk bidrag for de stedene der Forsvaret er lokalisert.

- I Trøndelag er det investeringer i eiendommer, bygg og anlegg som har hatt den største økningen. Dette skyldes i hovedsak utbyggingen av kampflybasen på Ørland, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Den økonomiske effekten beregnes ut fra Forsvarets vare- og tjenestekonsum, inkludert nasjonale materiellinvesteringer, lønn til ansatte, drift av eiendom, bygg og anlegg (EBA) som Forsvaret og Forsvarsmateriell leier fra eksterne aktører, og investeringer i EBA.

Til toppen