Forsvaret får mer ansvar for slepeberedskap

Kystvakta styrker slepeberedskapen i Nord-Norge. Fra januar får de det operative ansvaret for statlig slepeberedskap, og får to nye fartøy for å øke kapasiteten.

- Når Kystvakta får mer ansvar for slepeberedskap får vi bedre beredskap mot uhell og akutt forurensning samtidig som det gir Kystvakta en større tilstedeværelse, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H). 

Kystvakta har allerede fra starten av 2019 ivaretatt deler av den statlige slepeberedskapen. I fjor ble Kystvakta satt inn i 123 søk- og redningsaksjoner og foretok 81 slep i forbindelse med havari av både fritidsbåter og større fartøy. 

Kystverket skal fortsatt ha det overordnede ansvaret for slepeberedskapen, men gjennomføringsansvaret overføres til Kystvakta. Dette ble markert på Sortland fredag 24. januar

Kystvakta får to nye fartøy for å øke slepeberedskapen

Kystvaktflåten har i 2019 bestått av åtte havgående fartøy og fem fartøy for operasjoner langs kysten og i kystnære farvann. Kystvakta blir utrustet med to nye fartøy, som skal finansieres av Samferdselsdepartementet. 

- Kystvakta får to nye fartøy for å løse oppgavene de får når de overtar det operative ansvaret for den statlige slepeberedskapen. Det styrker Kystvaktas evne til å utføre det viktige samfunnsoppdraget de har, samtidig som vi effektiviserer slepeberedskapen. Det gir en samfunnsøkonomisk gevinst, sier forsvarsminister Bakke-Jensen.

Sintef har, i samarbeid med Kystverket og Kystvakta, utviklet en ny analysemodell av risikobildet langs norskekysten. Denne modellen gjør det enklere å prioritere og posisjonere hvor fartøyene bør befinne seg, og se hvilke perioder fartøyene kan utnyttes til andre formål. 

Det betyr at fartøyene Kystvakta har til slepeberedskap kan uføre kystvaktoppgaver i det daglige, dersom det ikke er behov for slepeberedskap. Den nye ordningen gir derfor en samfunnsøkonomisk gevinst.

Kystverket finansierer fortsatt slepeberedskapen

Kystvakta overtar nå det operative ansvaret for nasjonal slepeberedskap fra 1. januar 2020. Dette finansieres av Kystverket, som beholder ansvaret som fagmyndighet. 

De siste ti årene har den statlige slepeberedskapen vært ivaretatt av Samferdselsdepartementet og Kystverket, som har leid inn sivile slepebåter. Dagens leieavtale som Kystverket har med fire sivile slepebåter fornyes ikke etter 2019.