Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forsvarets regionvise verdiskapning:

Forsvarets tilstedeværelse gir milliarder til lokalsamfunn

- Forsvaret er en stor samfunnsaktør, med virksomhet som berører mange mennesker og lokalsamfunn over hele Norge, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen. Gjennom sin tilstedeværelse, bidrar Forsvaret til en økonomisk effekt, både direkte og indirekte. I perioden 2014 til 2017 bidro Forsvaret med om lag 110 milliarder kroner. For 2017 alene var tallet 27,5 milliarder kroner.

Forsvarssektoren tildeles årlig betydelige midler for å beskytte og ivareta Norges sikkerhet, interesser og verdier. Midlene som tildeles anvendes til blant annet moderne våpensystemer, lønninger til ansatte, vedlikehold av bygningsmasse og mye mer. Bruken av midlene, enten det er Forsvaret som kjøper inn varer og tjenester, eller det er forsvarsansattes personlig forbruk, gir et ofte viktig økonomisk bidrag for de stedene der Forsvaret er lokalisert. Lønnsutgiftene knyttet til Forsvarets ansatte og Forsvarets kjøp av varer og tjenester er de største kildene til dette økonomiske bidraget.

Den økonomiske effekten beregnes ut fra Forsvarets vare- og tjenestekonsum, inkludert nasjonale materiellinvesteringer, lønn til ansatte, drift av eiendom, bygg og anlegg (EBA) som Forsvaret og Forsvarsmateriell leier fra eksterne aktører, og investeringer i EBA.

Til toppen