Forsvarlig utlånspraksis for forbrukslån

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

– Jeg har registrert at flere banker ikke etterlever Finanstilsynets retningslinjer for forsvarlig utlånspraksis for forbrukslån. Dette er ikke godt nok, og jeg har derfor bedt Finanstilsynet komme med et forslag til forskriftsfastsetting av retningslinjene, sier finansminister Siv Jensen (FrP).

Finanstilsynet fastsatte retningslinjer for forsvarlig utlånspraksis for forbrukslån 7. juni 2017. Finanstilsynets undersøkelse har vist at det er manglende etterlevelse av retningslinjene. Derfor skal Finanstilsynet nå utarbeide en forskrift om bankenes utlånspraksis for forbrukslån.

Finansdepartementet har satt frist 1. september 2018.

Les oppdragsbrevet her