Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forsvarsdepartementet tar ankeutvalgets avgjørelse til etterretning

Statens anke i saken om feriepenger til HVs innsatsstyrker ble ikke fremmet til behandling i Høyesterett. Forsvarsdepartementet tar ankeutvalgets avgjørelse til etterretning, og vil utbetale feriepenger i henhold til dommen fra Frostating lagmannsrett.

Saken som ble avgjort at ankeutvalget i dag gjelder krav om feriepenger fra Lars Bugge Aarset. Aarset har tjenestegjort som frivillig i Heimevernets innsatsstyrker siden 2005 frem til i dag, og tok ut søksmål med krav om feriepenger for denne perioden. Både Sør-Trøndelag tingrett og Frostating lagmannsrett kom til at Aarset er arbeidstaker etter ferieloven, og derfor har krav på feriepenger. Staten ble i lagmannsretten dømt til å betale Aarset ca. kr. 20.000,- i feriepenger og kr. 187.500- i sakskostnader.

Saken er av prinsipiell betydning for staten, og ble av den grunn anket til Høyesterett. Høyesteretts ankeutvalg har besluttet at anken ikke vil bli henvist til behandling i Høyesterett. Derfor vil Forsvaret i tillegg uoppfordret utbetale feriepenger til øvrig personell i HVs innsatsstyrker, tre år tilbake i tid fra dagens dato. Forsvarsdepartementet vil dessuten be om at Forsvaret vurderer hvilke øvrige konsekvenser dommen bør få for HVs innsatsstyrker.

 

Til toppen