Forsvarsdepartementets tilskuddsordning for frivillige organisasjoner

Forsvarsdepartementet inviterer med dette organisasjoner som er interessert i å søke tilskudd for 2019 gjennom departementets tilskuddsordning for frivillige organisasjoner og virksomhet til ressursdialogmøte 3. mai 2018.

På møtet vil Forsvarsdepartementet orientere kort om tilskuddsordningen, kriteriene for å motta støtte, søknadsprosessen og rapporteringskrav.

Det vil være anledning for den enkelte organisasjon til å gi en kort presentasjon (maks. 5 minutter) om egen virksomhet.

Dersom din organisasjon ønsker å vise plansjer e.l. bes materialet sendt på e-post til ida.nygaard@fd.dep.no innen onsdag 2. mai. 

Møtet vil finne sted i Forsvarsdepartementets lokaler i Glacisgt. 1 torsdag 3. mai kl. 13:00-15:00

Vennligst gi beskjed om deltakelse fra din organisasjon innen onsdag 2. mai. Kontaktperson i FD er rådgiver Ida Nygaard, som kan kontaktes på e-post ida.nygaard@fd.dep.no.

Til toppen