Historisk arkiv

Forsvarseiendommer sikres til friluftsliv

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Regjeringen foreslår å bevilge 5,8 mill. kroner i revidert nasjonalbudsjett for 2006 for å sikre flere forsvarseiendommer til friluftsliv for allmennheten.

Pressemelding

Dato: 12.05.06

Revidert nasjonalbudsjett 2006:

Forsvarseiendommer sikres til friluftsliv

Regjeringen foreslår å bevilge 5,8 mill. kroner i revidert nasjonalbudsjett for 2006 for å sikre flere forsvarseiendommer til friluftsliv for allmennheten.

- Regjeringen prioriterer friluftsliv meget høyt, og vil sikre en framtidsrettet disponering av disse eiendommene. Dette er områder med store bruksmuligheter for allmennheten, sier miljøvernminister Helen Bjørnøy.

Mange av områdene ligger i strandsonen og i flere av områdene er det militærhistoriske kulturminner som vil bli bevart og synliggjort med informasjonstiltak.

I samråd med Direktoratet for naturforvaltning (DN) og Statskog SF har Forsvarsbygg nylig kartlagt i alt 26 eiendommer som Forsvaret ikke lenger har behov for. Av disse anbefales at 14 eiendommer fortsatt beholdes i statlig eie ved Direktoratet for naturforvaltning (DN). 12 eiendommer foreslås overtatt av kommuner aller annen offentlig eier med tilskudd fra staten.

Regjeringen foreslår i tråd med dette en økt bevilgning på 3,8 mill. kroner til å dekke utgifter til kjøp av disse forsvarseiendommene som skal forbli i statlig eie ved Direktoratet for naturforvaltning:

Flaugtangen og Staupeskjærene i Sandefjord
Signalhøyden, utsiktspunkt i Nevlunghavn, Rauerholmene og Hetta i Larvik
Skåefjell i Tjøme kommune
Jomfruland (DECCA-stasjon) i Kragerø
Sjøbuholmen og Beltevika i Kristiansand
Skibmannsheia i Lindesnes
Julneset i Molde
Utvorda i Flatanger
Tverrøya i Brønnøy

Følgende områder tilrås overdratt til kommuner med tilskudd fra staten. Regjeringen foreslår en økning på 2,0 mill. kroner til bistand for kommuners kjøp av forsvarseiendommer som skal bli friluftsområder:

Fredrikstad Ekserserplass i Fredrikstad
Langeby i Sandefjord
Håøyaholmen og Årøy Søndre i Nøtterøy
Tjønndalsheia i Risør
Vardåsen i Arendal
Vedeheia på Justøy i Lillesand
Odne i Bømlo
Kvernes prestegårdsskog i Averøy
Bestemorenga i Bodø
Elvegårdsmoen i Narvik
Korshamn i Ballangen

Kontaktperson: Avdelingsdirektør Harald Smith Ruberg, tel 22 24 58 90

Les mer om revidert nasjonalbudsjett 2006

Til toppen