Forsvarsministeren besøker Bodø

Tirsdag 12. november besøker forsvarsminister Ine Eriksen Søreide Forsvarets operative hovedkvarter og Bodø hovedflystasjon.

Tirsdag 12. november besøker forsvarsminister Ine Eriksen Søreide Forsvarets operative hovedkvarter og Bodø hovedflystasjon.

Hos Forsvarets operative hovedkvarter vil forsvarsministeren få orienteringer om status ved hovedkvarteret og planene fremover. Eriksen Søreide vil møte sjef FOH Morten Haga Lunde og ledelsen ved FOH.

Ved Bodø hovedflystasjon vil forsvarsministeren møte 132 Luftving og tillitsvalgte. Hun vil også møte ordføreren i Bodø.

Media har mulighet til å møte forsvarsministeren ved Bodø  hovedflystasjon kl 16.20. Oppmøte i vakta kl. 16.


Pressekontakter:
For Bodø hovedflystasjon, Brynjar Stordal, telefon  91825756.

For forsvarsministeren: Forsvarsdepartementets pressevakt, telefon 2309 6011 eller militærassistent Anders Bergsmo, telefon 93044643.

Til toppen