Forsvarsministeren besøkte øvelse Joint Viking 2017

6. - 8. mars besøkte forsvarsminister Ine Eriksen Søreide årets vinterøvelse i Finnmark. – Joint Viking er en nasjonal øvelse der alle forsvarsgrenene og sentrale allierte øver sammen. Forsvaret trenger å øve på en realistisk måte i ulik geografi og under varierende lokale forhold, og det får de gjort under denne øvelsen, sier forsvarsministeren.

Forsvarsministeren besøkte øvelse Joint Viking i Finnmark, hvor hun overnattet hos Artilleribataljonen.
Forsvarsministeren besøkte øvelse Joint Viking i Finnmark, hvor hun overnattet hos Artilleribataljonen. Foto: Forsvaret

Forsvarsministeren møtte en rekke avdelinger under sitt besøk, blant annet Heimevernets innsatsstyrke i Finnmark (HV-17), Telemark bataljon, Alliert treningssenter (ATS) og Artilleribataljonen. -Det er alltid fint å snakke med soldater og se hvordan de jobber under en slik øvelse, og få innblikk i hvordan de øver og hvordan de samarbeider - både mellom forsvarsgrenene og med allierte, sier Eriksen Søreide.

– Den viktigste oppgaven

– Den viktigste oppgaven Forsvaret har er å forsvare Norge, og det øver Forsvaret på under Joint Viking. Forsvarets evne til å operere i det daglige og forsvare landet i krise og krig avhenger av at de ulike delene av Forsvaret øver og trener sammen, også i en flernasjonal ramme. Tilstrekkelig øving og trening på alle nivåer er en helt avgjørende forutsetning for at Forsvarets operative evne skal være god. Den sikkerhetspolitiske utviklingen de siste årene har ytterligere understreket behovet for et solid forsvar. Regjeringen har prioritert å bygge grunnmuren i Forsvaret, og få det vi har til å virke. Vi har derfor bevilget store midler til å vedlikeholde og reparere materiellet, anskaffe reservedeler, bygge opp beredskapsbeholdninger og øve og trene mer, sier forsvarsministeren.

Årets vinterøvelse Joint Viking er en nasjonal øvelse som skal øke Forsvarets evne til styrkeoppbygging og forflytning over lengre avstander.
Årets vinterøvelse Joint Viking er en nasjonal øvelse som skal øke Forsvarets evne til styrkeoppbygging og forflytning over lengre avstander. Foto: Forsvaret

– Blir bedre sammen

– Forsvaret skal, sammen med allierte styrker, være i stand til å forsvare hele landet. Det er viktig for Forsvaret å øve og trene i hele Norge for å kunne forsvare hele Norge. Vi har lange tradisjoner for at en rekke allierte driver vintertrening i Norge. Vi får gode tilbakemeldinger på at Norge er et egnet land å trene i - både til lands, vanns og i luften. Når allierte styrker også øver sammen med norske styrker, blir vi bedre sammen. Det er bra for forsvaret av Norge og bra for NATO. Ingen andre steder kan tilby de samme krevende vinterforholdene, den samme utfordrende geografien og de samme store øvingsområdene som Norge. Vi får tilbakemeldinger på at den beste formen for trening er å være integrert med norske avdelinger. Allierte styrker har allerede i flere år drevet trenings- og øvingsvirksomhet i Finnmark, og vi har etablert et alliert treningssenter ved Porsangermoen. Joint Viking 2017 er en del av det normale øvelsesmønsteret, og den allierte deltagelsen er i samsvar med retningslinjene for utenlandsk militær aktivitet i Norge. Økt øving og trening med allierte styrker i og utenfor Norge er en sentral føring i langtidsplanen som regjeringen la frem i juni, og som ble vedtatt av Stortinget i november i fjor. Jevnlig og relevant øvingsvirksomhet er sentralt for å utvikle operativ evne og imøtekomme krav til klartider og reaksjonsevne, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Årets vinterøvelse ble gjennomført i Finnmark.
Årets vinterøvelse ble gjennomført i Finnmark. Foto: Forsvaret

Om øvelsen:

Hvert år gjennomfører Forsvaret en eller flere større feltøvelser i en fellesoperativ ramme i ulike deler av landet.  Årets vinterøvelse, Joint Viking, gjennomføres i perioden 6.-15. mars. Øvelsen er nasjonal og skal øke Forsvarets evne til styrkeoppbygging og forflytning over lengre avstander. I alt deltar ca 8000 personell i øvelsen, hvorav mellom 5000 og 6000 i Finnmark. Om lag 600 soldater fra US Marine Corps, US Army og britiske Royal Marines er integrert i de norske avdelingene under øvelsen. Øvelsen vil primært bli gjennomført fra Porsanger til Alta, langs hovedaksen E-6. Joint Viking er den største øvelsen i Norge i 2017 med bred nasjonal deltakelse. Les mer om øvelsen her: www.forsvaret.no/jointviking

Til toppen