Forsvarsministeren besøkte øvelse Joint Viking

-Det er viktig at Forsvaret øver i hele landet, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide. Hun besøkte øvelsen Joint Viking i Finnmark 15. - 16. mars.

Brigadesjef Eldar Berli og forsvarsminister Ine Eriksen Søreide under Joint Viking 15.
Brigadesjef Eldar Berli og forsvarsminister Ine Eriksen Søreide under Joint Viking 15. Foto: Marita I. Wangberg, FD.

 

Forsvarsministeren møtte øvingsledelsen og øvende avdelinger fra Hæren, Luftforsvaret, Sjøforsvaret, Heimevernet og Forsvarets spesialstyrker. Under øvelsen er rundt 5000 soldater og offiserer fra alle forsvarsgrener samlet i Finnmark. Øvelsen foregår på innlandet, langs kysten, på havet og i lufta.

- Forsvaret skal forsvare hele landet. For å løse den oppgaven må Forsvaret også øve over hele landet, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Se video fra besøket her.

Forsvarsministeren startet besøket i Porsanger, der hun fikk høre mer om overordnede erfaringer fra øvelsen fra  sjefen for Forsvarets operativt hovedkvarter, Morten Haga Lunde. Forsvarets spesialkommando fortalte om både øvingsplanlegging og gjennomføring. Etter en helikotertur med Bell 412 fikk forsvarsministeren en omvisning hos luftvernbataljonen. Hos Brigade nord delte brigadesjef Eldar Berli sine erfaringer fra øvelsen, og Etterretningsbataljonen viste frem hvordan de opererer. Sjef HV17, Ståle Grytli fortalte særlig om sine erfaringer med samarbeid med sivile etater. Til slutt fikk Søreide et gjensyn med båten hun er gudmor for, korvetten KNM Storm.

på KNM Storm
Forsvarsministeren besøkte KNM Storm, som hun er gudmor for. Skipssjef Vågenes ønsket velkommen. Foto: Marita I. Wangberg, FD.

Forsvarsministeren overnattet hos sanitetsbataljonen, der hun også fikk demonstrert hvordan feltsykehuset fungerer.

- Det er når jeg besøker Forsvarets avdelinger og snakker med menneskene som jobber her at jeg lærer aller mest. Hver gang jeg er ute på slike besøk lar jeg meg imponere av det jeg ser og den profesjonaliteten og yrkesstoltheten som preger norske soldater, sier Ine Eriksen Søreide.

 

Sanitetsbataljonen under Joint Viking 15.
Sanitetsbataljonen øvde blant annet på operasjoner under Joint Viking 15. Foto: Marita I. Wangberg, FD.

Styrker operativ evne

Et viktig moment under Joint Viking er å øve på forflytning og logistikk, samt kommunikasjon mellom de ulike avdelingene.

- Forsvaret trenger godt trente og dedikerte soldater, og avdelinger som jobber godt sammen for å forsvare hele Norge. Denne øvelsen vil gi Forsvaret styrket operativ evne, og ikke minst enda bedre kjennskap til forholdene i Finnmark. Under øvelsen har avdelingene fått kjenne på både lange avstander og mye forskjellig vær. Det er også viktig å øve i ukjent terreng, sier forsvarsministeren.

Øvelse Joint Viking 15.
Finnmark viste seg fram fra sin beste side da forsvarsministeren besøkte vinterøvelsen. Foto: Marita I. Wangberg, FD.

Fakta om øvelsen:

Joint Viking er en vinterøvelse som gjennomføres i Finnmark i mars 2015. I overkant av 5000 personell fra Sjøforsvaret, Hæren, Luftforsvaret, Forsvarets spesialstyrker, Heimevernet, Forsvarets operative hovedkvarter, Forsvarets logistikkorganisasjon, Cyberforsvaret og Forsvarets sanitet vil delta på øvelsen.

Øvelsen har til hensikt å øke Forsvarets evne til styrkeoppbygging og forflytning over lengre avstander. I tillegg vil det bli øvd på å bedre informasjonsflyten mellom avdelingene, nivåene og forsvarsgrenene.

Les mer om øvelsen her: http://forsvaret.no/jointviking

Bilder fra øvelsen kan hentes her: http://forsvaret.no/mediearkiv

Øvelse Joint Viking 15
Omvisning hos Luftvernbataljonen under Øvelse Joint Viking 15. Foto: Marita I. Wangberg, FD.
Til toppen