Forsvarsministeren diskuterte utviklingen av Forsvaret med fremtidens offiserer

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Denne uken møtte forsvarsminister Frank Bakke-Jensen kadetter fra Hærens krigskole, Cyberingeniørskolen, og Sjø- og Luftkrigsskolen til et digitalt møte om den nye langtidsplanen for Forsvaret.

- Kadettene er kommende offiserer, og de vil spille en viktig rolle i Forsvaret i årene fremover. Det er viktig at vi fortsatt kan møtes, selv om det skjer gjennom en skjerm, for å diskutere hvordan vi skal utvikle Forsvaret videre, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen i digital møte med kadettsamfunnene, her representert ved Brage Bolstad-Andreassen

Møtet var en del av en foredragsserie i regi av Kadettsamfundet på Linderud. Kadettene hadde mange spørsmål, og spurte blant annet om forsvarssjefens råd var synlig i langtidsplanen.

- Regjeringen har laget en langtidsplan som er i tråd med forsvarssjefens prioriteringer, men det er en selvstendig plan basert på et bredt kunnskapsgrunnlag som gir en detaljert beskrivelse av utviklingen av Forsvaret i årene som kommer. Frem mot 2024 vil vi sette i gang flere tiltak for å styrke forsvarsevnen. Vi skal øke bemanningen, få ny rekruttskole, og det skal gjøres betydelige investeringer i materiell, sa forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

- Det tar tid å utvikle kompetanse, og veksten i personell må passe med kapasiteten i utdanningssystemet. Vi må også se hvordan vi kan videreutvikle og utnytte muligheten som ligger i verneplikten, reservistordningen og samarbeidet med det sivile samfunnet sa forsvarsministeren.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen i digitalt møte med kadettsamfunnene

Kadettene var også opptatt av blant annet cyberforsvaret, den nye etterretningsloven, langtrekkende luftvern og utviklingen av Hæren. Diskusjonen handlet også om Norges forhold til NATO, og det nordiske forsvarssamarbeidet.

- NATO er hjørnesteinen i vårt forsvar, det valget tok Norge da vi var med på å starte NATO. Og i årene som kommer må Norge bidra mer til NATOs beredskapsstyrker. Samtidig skal vi også styrke de forsvarspolitiske samarbeidene vi har i Norden. Dette er ikke i stedet for, men i tillegg til vårt forhold til NATO, og disse samarbeidene styrker Norge og vår rolle i NATO, uttalte forsvarsminister Bakke-Jensen.

- Kadettene skjøt med skarpt når de stilte spørsmål, det er tydelig at de er i gode miljøer. Og jeg er glad for at vi kunne få til et møte som kunne ta alle hensyn til smittevern. Det er viktig for meg å møte folk, og særlig når det gjelder langtidsplanen er jeg glad for at vi kan diskutere den så grundig, avsluttet forsvarsministeren.