Historisk arkiv

Forsvarsministeren kommenterer etterforskningen av FOST

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Forsvarsdepartementet

I forbindelse med medias dekning av forhold omkring Forsvarets sikkerhetstjeneste (FOST), ønsker forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen å presisere følgende forhold:

Vi tar denne saken svært alvorlig. Det er da også derfor Forsvarsdepartementet, i samråd med forsvarsledelsen, besluttet å be politiet om å etterforske saken. Det er imidlertid viktig å understreke at denne saken ikke handler om politisk overvåking.

FOST har ansvaret for at sikkerheten i Forsvaret er best mulig, og skal blant annet passe på at Forsvarets datasystemer ikke blir misbrukt. FOST følger derfor trafikken på Forsvarets nett, og skal melde i fra hvis man fanger opp ureglementert eller unormal trafikk. 

Slottet og flere departementer leier i dag datalinjer av Forsvaret. Grunnen til at vi ba politiet om å se på saken er at det ved to anledninger kom frem informasjon om at FOST kunne ha drevet uhjemlet monitorering av trafikken på disse linjene. Det ene av tilfellene dreier seg om Slottet, det andre om regjeringskvartalet.

Vi avventer nå resultatet av politiets etterforskning.

Til toppen