Forsvarsministeren møtte sin britiske kollega

Dette innholdet er mer enn 6 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Det nye sikkerhetsbildet, den videre utviklingen av NATO og det tette bilaterale forholdet mellom Norge og Storbritannia var hovedtemaer da forsvarsminister Ine Eriksen Søreide møtte sin britiske kollega Michael Fallon i London 25. februar.

-Storbritannia er en sentral NATO-alliert, og en svært viktig samarbeidspartner for Norge. Vårt nære forhold som allierte går langt tilbake, og vi diskuterte i dag muligheter for ytterligere samarbeid. Blant annet ser vi nå grundig på de mulighetene som ligger i at både Storbritannia og Norge for første gang på over 50 år vil operere med samme type kampfly, nemlig F-35, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Foto: Marita Hundershagen, FD

Den britiske forsvarsministeren understreket at samarbeidet blir stadig viktigere. Blant annet gjennom norsk deltakelse i den flernasjonale hurtigreaksjonsstyrken Joint Expeditionary Force (JEF), samt gjennom felles øving og trening. Norge støtter aktivt opp om NATOs øvingsaktivitet, og legger til rette for økt øving og trening i Norge. Norge skal blant annet være vertskap for NATOs høyprofiløvelse i 2018. Joint Expeditionary Force er et britisk initiativ til å danne en flernasjonal reaksjonsstyrke sammen med seks andre land, og Storbritannia skal stå for hoveddelen av styrken. Norge, Nederland, Danmark, Latvia, Estland og Litauen vil bidra med ulike kapasiteter. Styrken skal kunne settes inn raskt ved behov.

-Norge ser positivt på at europeiske allierte står frem og tar ansvar for å utvikle alliansen for fremtiden. Denne typen flernasjonalt samarbeid vil være med på å styrke NATOs militære evne. Styrken er et viktig bidrag til økt reaksjonsevne i Europa og i NATO, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa preges av et nytt, sammensatt og komplekst sikkerhetspolitisk bilde. Det opptar begge land sterkt.

-2014 var et dramatisk år, både i Europa og i Europas nærområde. Vi har sett Russland illegalt annektere deler av Ukrainas territorium, og gjøre bruk av militær makt for å oppnå politiske og strategiske mål. Vi ser nye trusler med opphav i Irak og Syria. Samtidig ser vi et NATO som tar den nye situasjonen på alvor og som igjen har satt kollektivt forsvar på dagsorden. Fred i Europa kan ikke tas for gitt. Storbritannia er en viktig alliert for Norge og en viktig aktør i å løse de krisene vi ser i verden nå, sier forsvarsministeren.