Nyheter

Forsvarsministeren på sitt første NATO-møte

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Styrking av alliansens forsvar og avskrekking sto sentralt da forsvarsminister Odd Roger Enoksen denne uken deltok på forsvarsministermøtet i NATO. – NATOs økte fokus på nærområdene passer godt med norske interesser. Når regjeringen nå har klare ambisjoner om å styrke eget forsvar, er det også et viktig bidrag til NATO, sier forsvarsminister Odd Roger Enoksen.

Forsvarsminister Odd Roger Enoksen i samtale med USAs forsvarsminister Lloyd Austin III og NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg
Forsvarsminister Odd Roger Enoksen i samtale med USAs forsvarsminister Lloyd Austin III og NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg. Foto: NATO

Enoksen fremholder at NATO-medlemskapet er avgjørende for Norges sikkerhet.

– Medlemskapet i NATO er en bærebjelke i norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk. Denne regjeringen slutter opp om NATOs toprosentsmål, sier Enoksen.

Fra norsk side er det prioritert at NATOs felleskommandoer kobles tett på nasjonale hovedkvarter for å utnytte regional kompetanse.

– Norge har en regional rolle å spille i nord. Først og fremst ved å ivareta NATOs nordflanke, men som naboland til Russland er vi også beredt til å bidra med å videreutvikle NATOs forhold til Russland, sier Enoksen.

Sikkerhet- og forsvar i Nord-Europa og Arktis var også noe Enoksen tok opp med sine nord-europeiske kolleger i Northern Group.

– Tett regionalt samarbeid blir viktig fremover. Her er også Sverige og Finland med, som ikke er NATO-medlemmer. Jeg er opptatt av å styrke det nordiske samarbeidet og forsterke det bilaterale samarbeidet med allierte som står oss nær. Det gjelder de nordligste landene i Europa og selvsagt også USA som alltid har vært og vil være vår nærmeste allierte.

Forsvarsminister Odd Roger Enoksen foran flaggborgen til NATO-hovedkvarteret i Brussel, Belgia.
Forsvarsminister Odd Roger Enoksen foran flaggborgen til NATO-hovedkvarteret i Brussel, Belgia. Foto: Ingrid Dåsnes, FD

Afghanistan

 NATO vil gjennomføre utredninger både om den militære og politiske innsatsen i Afghanistan gjennom 20 år. Rapporten skal etter planen presenteres på utenriksministermøtet i desember.

– Det er viktig at vi evaluerer den samlede innsatsen som er blitt lagt ned i Afghanistan gjennom 20 år. Vi må lære både av det som har gått bra og der vi ikke ser de resultatene vi hadde ønsket oss, sier Enoksen.

Forsvarsministeren har merket seg innsatsen til norske styrker i Kabul under evakueringen i slutten av august.

– Kollapsen i Afghanistan kom overraskende på alle. I den kaotiske situasjonen som oppsto gjorde norsk personell en imponerende innsats som helt klart bidro til å redde liv, sier Enoksen.

Kjernevåpen

Under NATO-møtet var det også diskusjoner om NATOs kjernevåpenpolitikk. Den norske forsvarsministeren benyttet anledningen til å orientere sine allierte om at Norge planlegger å delta som observatør i den kommende statpartskonferansen i forbundstraktaten TPNW.

– Norge slutter opp om NATOs kjernevåpenstrategi. Vi er enige om målet om en atomvåpenfri verden, men at det ikke kan skje gjennom ensidig nedrustning. Samtidig er det viktig å følge med på utviklingen i de fora der nedrustning diskuteres, sier forsvarsminister Odd Roger Enoksen.