Forsvarsministeren takket for innsatsen i Kabul

I dag kom de siste norske soldatene hjem fra Kabul.  – Nå har vi avsluttet det norske militære bidraget i Afghanistan. Etter tjue års innsats kommer den siste soldaten nå hjem. Jeg har stor respekt for den innsatsen som er lagt ned gjennom alle disse årene, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Forsvarsministeren tok imot norske soldater på Gardermoen
Forsvarsministeren tok imot norske soldater på Gardermoen. Her i prat med styrkesjefen for sanitetsbidraget, Bent Anders Salberg, Foto: FD

Med på flyet hjem var personell som har ledet og drevet feltsykehuset på flyplassen i Kabul, og de som har støttet Utenriksdepartementet i arbeidet med å evakuere både nordmenn og andre ut av Afghanistan.

– Jeg er glad for å ha fått våre trygt hjem fra de siste ukenes intense arbeid i Kabul. De fortjener en stor takk for den innsatsen de har lagt ned, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Situasjonen i Kabul har vært krevende og kaotisk de siste ukene, etter at Taliban tok over makten i Afghanistan. Det har ikke minst de som arbeidet på det norskledede feltsykehuset fått merke.

– De har stått på døgnet rundt for å redde liv og hjelpe skadde.  De har støttet de som skulle evakueres ut. Noen av de historiene som fortelles er uvirkelige og vanskelige å forstå for oss som er hjemme i Norge. At det har vært krevende, er det ingen tvil om, sier forsvarsministeren.

Nå vil personellet bli fulgt opp av Forsvaret, og de vil gå gjennom noen dagers program for debriefing og støtte.

– Vi skal ta vare på folkene våre. Forsvaret har et godt opplegg for oppfølging, , etter at de nå er hjemme igjen, sier Bakke-Jensen.

 

Fakta om det siste norske militære bidraget i Kabul
Norge har ledet feltsykehuset på flyplassen i Kabul. I tillegg har Forsvaret hatt personell for å støtte Utenriksdepartementet i evakueringen fra Afghanistan. Det inkluderer personell fra spesialstyrkene. Forsvaret har også stilt med et C-130 transportfly for å frakte personell og materiell til og fra Kabul, og de har hatt personell til den multinasjonale luftbroen med C17-fly.

I Tbilisi har vi personell fra Brigade Nord der flyene fra Kabul mellomlander.

Les mer her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/forsterker/id2867935/

Oversikt over bidraget gjennom 20 år:
https://www.regjeringen.no/no/tema/forsvar/internasjonale-operasjoner/innsikt-intops/kronologisk-utvikling-av-det-norske-bidr/id632365/