Forsvarsministrene vedtok nytt konsept for NATO

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Under forsvarsministermøtet 17.-18 juni ble konseptet for avskrekkelse og forsvar (DDA) godkjent. Konseptet vil legge premisser for NATOs videre utvikling i lang tid framover.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen deltok digitalt på forsvarsministermøtet i NATO
Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen deltok digitalt på forsvarsministermøtet i NATO. Foto: Torbjørn Kjosvold, Forsvaret

– Det nye konseptet sikrer politisk samhold og retning for NATOs videre arbeid. Konseptet gir en bedre sammenheng mellom hva vi gjør i fredstid og hvordan vi kan møte kriser og konflikter, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Alliansen får nå et helhetlig militært konsept som samler de ulike elementene innenfor NATOs avskrekking og forsvar. Konseptet vil bli retningsgivende for flere fremtidige prosesser, blant annet utvikling av planverk, implementeringen av NATOs kommandostruktur og for NATOs forsvarsplanlegging.

– Norge har spesielt vært opptatt av nordområdene, Nord-Atlanteren og beskyttelse av forsyningslinjene mellom Europa og Nord-Amerika. Å øke alliansens vektlegging av sikkerhetsutfordringene i nordområdene, for på den måten styrke Norges sikkerhet, har vært en sentral målsetting for oss over lang tid. I konseptet understrekes relevansen til norske nærområder for hele alliansen. Dette dreier seg om transatlantiske forbindelseslinjer og forsterkninger, men også om områdets generelt økte strategiske betydning, sier Bakke-Jensen.

NATO har støttet gjennom pandemien

For NATO har det vært viktig å opprettholde troverdig avskrekking og forsvar gjennom pandemien.

- At vi fortsatt har god operativ evne er sentralt. NATO fortsetter med sine kjerneoppgaver, og viderefører aktivitet som luftpatruljering, de stående maritime styrkene og det fremskutte nærværet i Polen og Baltikum. Beredskapen og hurtigreaksjonsstyrkene opprettholdes, sier han.

NATO har en støtterolle i håndteringen av koronakrisen. Alliansen har bidratt for eksempel med lufttransport, logistikkstøtte og koordinering.

– Det er viktig at vi unngår at det som er en helsekrise utvikler seg til å bli en sikkerhetspolitisk krise. Håndteringen av krisen viser at vi allierte står sammen og hjelper hverandre der vi kan, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.