Fortsatt feil om kampfly

Aftenposten fortsetter på lederplass i går å feilinformere om kampflysaken. Vi ønsker å presisere følgende:

Av kontreadmiral Arne Røksund, styreleder for F-35-programmet.

Aftenposten fortsetter på lederplass i går å feilinformere om kampflysaken. Vi ønsker å presisere følgende:

  • Tilbudet fra amerikanske myndigheter var et konkret tilbud på 48 fly til en konkret pris, selvsagt basert på noen forutsetninger.
  • Tilbudet fra svenske myndigheter var også et konkret tilbud på 48 fly, men det var ikke fastprisbasert slik allmennheten nok forstår begrepet. Det som ble tilbudt var en priskontrakt med prisglidningsbestemmelser. Det vil si en kontrakt som skal justeres etter nærmere angitte formler/indekser og valutajusteres.
  • Det lå ingen skriftlig statsgaranti i det svenske tilbudet, verken for selve flykjøpet og selvsagt heller ikke for levetiden over 30 år slik Aftenposten påstår.
  • Det var stilt krav om operative kapasiteter som for den svenske kandidaten fordret montering av systemkomponenter/tilleggsutstyr. Dette måtte vi naturlig nok prise inn før vi sammenlignet tilbudene.
  • Det var behov for like mange JAS Gripen NG som det var behov for F-35, trening innberegnet. Faktisk viste beregningene at vi måtte ha anskaffet to fly mer, 58 JAS Gripen NG versus 56 F-35.

Igjen: 18 milliarder for F-35 er sammenlignbart med 24 milliarder for JAS GRIPEN NG. I tillegg så tilfredsstilte ikke JAS GRIPEN NG de kravene som var stilt. JAS Gripen NG, det flyet som ble tilbudt oss, er for øvrig fortsatt verken ferdig utviklet, produsert eller solgt til noen kunder.

Til toppen