Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Fortsatt god vekst i bredbåndsdekningen

Rapporten Bredbåndsdekning 2015 viser fortsatt god vekst i dekningen for de høyere bredbåndshastighetene.

- Økt satsing på IKT og bredbånd er en nøkkel til fremtidig velferd og vekst i Norge. Ekomsektorens løsninger vil påvirke hvordan vi organiserer fremtidens helsevesen, utdanning og arbeidshverdag, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Rapporten Bredbåndsdekning 2015 viser at 79 prosent av husstandene kan få bredbånd med hastighet på minimum 30 Mbit/s. For bredbånd med minimum 100 Mbit/s er dekningen 73 prosent, som er 4 prosentpoeng høyere enn i 2014. Dekningen er tilnærmet 100 prosent for hastigheter opp til 10 Mbit/s.

- Norge har i dag god dekning for lavhastighetsbredbånd og er langt fremme i å bruke elektronisk kommunikasjon. Men skal denne typen kommunikasjon virkelig være en funksjonell del av hverdagen vår, så er det ikke nok å ha internettilgang. Vi må i tillegg ha hastighet, robusthet og tilgjengelighet over hele landet. Da er det høyhastighetsbredbånd, mobilt og fast, som vil kunne utgjøre en forskjell. Derfor er jeg glad for å se at det fortsatt er god vekst i utbyggingen av høyhastighetsbredbånd, sier Ketil Solvik-Olsen.

Dekningsundersøkelsen viser god vekst i alle fylker, men det er fremdeles store forskjeller mellom tettbygde og spredtbygde strøk. Forskjellene er imidlertid blitt mindre det siste året.

Det er i 2015-budsjettet bevilget 110 millioner kroner til støtteordningen for bredbåndsutbygging. Ordningen skal finansiere bredbåndsutbygging i områder hvor de kommersielle aktørene ikke finner det lønnsomt å bygge ut bredbånd.

- Noe av det viktigste myndighetene kan gjøre i denne fasen er å tilrettelegge for mest mulig kostnadseffektiv kommersiell utbygging. Regjeringen vil arbeide videre med å redusere unødvendige hindringer for den utbyggingen, blant annet gjennom dialog med kommunene, sier Ketil Solvik-Olsen.

Rapporten Bredbåndsdekning 2015 er utarbeidet av konsulentselskapet Nexia på oppdrag fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet.

Rapporten og vedlegg finner du hos Nkom

Til toppen