Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Fortsatt nedgang i ventetider innen psykisk helse og rus

Ventetiden for behandling innenfor psykisk helse og rus reduseres ytterligere, både for barn og unge og voksne. Innen somatikk går ventetiden opp.

Nedgangen i gjennomsnittlig ventetid er på én dag både for psykisk helse for barn og unge, og for voksne og innenfor rusbehandlingen. Det viser nye tall fra Helsedirektoratet der 2. tertial 2019 sammenlignes med 2. tertial 2018. Ventetiden innenfor rusbehandlingen er redusert med 25 dager siden 2013.

- Jeg er veldig fornøyd med at ventetidene fortsetter å gå ned for pasientene som trenger behandling innenfor psykisk helse og rus. Det er i tråd med målene om å prioritere disse pasientene. Den positive utviklingen i ventetidene de siste årene skyldes først og fremst en betydelig innsats fra dem som jobber i sykehusene. Men det skyldes også gode sykehusbudsjetter, styrkede pasientrettigheter, tydeligere krav til resultater og større frihet til sykehusene, sier helseminister Bent Høie.

Økt ventetid innen somatikk

Ventetiden innen somatikk økte med to dager fra 2. tertial 2018 til 2. tertial 2019. Samlet har ventetidene i spesialisthelsetjenesten gått ned med 11 dager siden 2. tertial 2013.

- Vi så en svært positiv utvikling i ventetider frem til 2017. Vi kan ikke forvente at denne utviklingen fortsetter i samme tempo. Samtidig forventer jeg at helseregionene tar tak i dette, og snur utviklingen på de områdene der resultatene ikke er så gode. Jeg har kontinuerlig dialog med helseregionene om dette, sier Høie.

Andel fristbrudd var 2,8 prosent. Det er økning på 0,7 prosentpoeng fra 2. tertial 2018.

Les mer på Helsedirektoratets nettside

Til toppen