Fortsatt nordisk utdanningssamarbeid

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Norske studenter kan fortsatt søke om å få studere i våre nordiske naboland, og bli behandlet på linje med nasjonale søkere ved opptak.

Det er klart etter at utdanningsministrene i Norge, Sverige, Danmark, Finland og Island ble enige om å fornye det nordiske samarbeidet om adgang til høyere utdanning for tre nye år. 

– Fri bevegelse for studenter mellom de nordiske landene, er en viktig del av det nordiske samarbeidet. Det er også vesentlig i arbeidet for å styrke Norden som region både internt og utad, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

 Avtalen sikrer også gjensidig godskriving av eksamener. Avtalen betyr blant annet at hvert land skal dekke kostnader for egne studenter i et annet nordisk land etter en fastsatt sats. Denne er per i dag 30 000 danske kroner per student, i tillegg til konsumprisindeksregulering.

 Avtalen ble undertegnet i København 2. november, og vil gjelde fra 1. januar 2016 til og med 31. desember 2018. Overenskomsten ble inngått første gang i 1996, og er regelmessig forlenget siden den gang.