Statsbudsjettet 2020:

Fortsatt satsing på forebygging av flom- og skredskader

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Regjeringen foreslår å bevilge totalt 505 millioner kroner til forebygging av flom- og skredskader over Olje- og energidepartementets budsjett. I tillegg foreslås det 60 millioner kroner til skredsikring i Longyearbyen over Justisdepartementets budsjett.

- Regjeringen tar folks trygghet på alvor. Vi har over flere år styrket flom- og skredbevilgningene. For å gi økt forutsigbarhet etter flom eller skredhendelser, foreslår regjeringen nå en egen bevilgning på 45 millioner kroner til haste- og krisetiltak. Å komme raskt i gang med tiltak er viktig for å avverge ytterligere skader etter flom- og skredhendelser, sier olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg.

Klimaendringer og mer ekstremvær gir større utfordringer, ikke minst i korte og bratte vassdrag og i byene. Også i år har vi sett hvilke utfordringer kraftig nedbør gir. 

NVE skal prioritere sin bistand til kommunene etter samfunnsøkonomiske kriterier, slik at samfunnet får mest mulig igjen i form av redusert risiko for flom- og skredskader.