Statsbudsjettet:

Fortsatt satsing på kor – varsler helhetlig strategi for korfeltet

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Regjeringen viderefører satsingen på korsang både på bredde- og toppnivå over hele landet. Regjeringen er opptatt av å legge til rette for profesjonelle rammevilkår og gode kormiljø i alle landets regioner.

- Korfeltet er et viktig satsingsområde for regjeringen. Korbevegelsen er en av våre største folkebevegelser og har vært en sentral del av vår kultur de siste 200 år, sier kulturminister Thorhild Widvey.

Siden regjeringsskiftet høsten 2013 har bevilgninger til korfeltet samlet økt med 25,1 millioner kroner til 40,6 millioner kroner. Dette inkluderer tildelinger til kor og vokalfeltet fra tilskuddsordningen for musikkensembler i Norsk kulturfond, som fordeles etter Stortingets budsjettvedtak. For 2016 viderefører regjeringen satsingen.  

Kulturdepartementet vil i løpet av 2015 legge fram en helhetlig strategi for videre korutvikling i Norge.