Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Fortsatt svake økonomiske utsikter og økt ledighet i EU

Fellesrapport fra EU-delegasjonen i Brussel og OECD-delegasjonen i Paris

Forventet fall i bruttonasjonalprodukt i eurosonen og økt arbeidsledighet i 2012. Dette er hovedbudskapet i Europakommisjonens siste økonomiske prognoser for vekst og sysselsetting i Europa for 2012 og 2013 som ble presentert 11. mai.

Hovedpunkter fra felles rapport utarbeidet av EU-delegasjonen i Brussel og OECD-delegasjonen i Paris om Europakommisjonens prognoser:
 
Nullvekst og økt arbeidsledighet i 2012
Europakommisjonen anslo i 2011 at det ville bli positiv vekst i EU i 2012, men anslagene om vekst er blitt nedjustert det siste året. Kommisjonen ser imidlertid for seg økt bruttonasjonalprodukt i 2013.

Anslagene for utviklingen i sysselsetting og arbeidsledighet i EU er også nedjustert fra 2011. Europakommisjonen anslår at arbeidsledigheten i EU samlet vil øke til over 10 prosent i 2012 og 11 prosent i eurosonen.

I lys av svakere økonomiske utsikter, folkelig misnøye med sparetiltakene og stigende arbeidsledighet, vil vekst og sysselsetting få stor oppmerksomhet i EU fremover. Det er en markert endring i sentrale EU-politikeres oppmerksomhet rundt dette, og den påtroppende franske presidenten François Hollande gikk til valg med løfter om vekstfremmende politikk. Et viktig spørsmål vil imidlertid være om EU og enkeltlandene har virkemidler og handlefrihet til å kunne sette i gang dette.

Usikkerhet rundt tiltakene
Euroområdet framstår i økende grad som et problemområde i verdensøkonomien. Land slik som USA, Storbritannia og Japan har høyere statsgjeld enn mange av eurolandene, men det faktum at de har nasjonale sentralbanker gjør at finansmarkedene regner med at de i større grad enn gjeldstyngede euroland kan holde den økonomiske veksten oppe. 

Det er derfor betydelig usikkerhet om tiltakene i EU er nok til å skape vekst på kort sikt. Trolig må mye bli verre før det kan bli bedre, med de politiske og økonomiske utfordringene det medfører. 

Les fellesrapporten:

 

Til toppen