Fortsatt vekst og utvikling innen lokalmat og reiseliv

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale har også i år invitert med seg en Næringsdelegasjon til åpningen av den norske standen på Grüne Woche. Den norske standen og Næringsdelegasjonen inngår i en overordnet satsing på mat og reiseliv i regi av Landbruks- og matdepartementet. Deltakelsen skal blant annet bidra til at Norge blir en internasjonalt anerkjent matnasjon. Målet er å stimulere til samarbeid og nyskaping på tvers av geografiske grenser og ulike næringer.

Torsdag 19. januar møtte delegasjonen statsråd Dale til et dialogseminar i Den norske ambassaden i Berlin. Statsråden ledet selv delegasjonsmøtet og innledet til diskusjon med utgangspunkt i temaet "Hvordan sikre fortsatt vekst og utvikling innen lokalmat og reiseliv basert på landbrukets og reindriftens ressurser".

Nærinsdelegasjonen under møtet.
Nærinsdelegasjonen under møtet. Foto: Vidar Alvarnes

Parallelt med deltakelsen på Grüne Woche har utviklingen innen lokalmat og reiseliv i Norge vært svært god. I dag kan Norge tilby et mangfold av produkter, spiselige og mer opplevelsesbaserte, og potensialet er stort for fortsatt utvikling. Formålet med næringsdelegasjonen er å belyse og diskutere utfordringer knyttet til videre utvikling på området, og å bruke deltakernes kompetanse til å identifisere aktuelle strategier og handlinger man bør og kan ta tak i fremover.

På ettermiddagens pressekonferanse i Den norske ambassaden lanserte landbruks- og matminister Jon Georg Dale "Opplevingar for ein kvar smak", en ny strategi for reiseliv basert på landbruket og reindriftens ressurser. Strategien synliggjør hvordan landbruket og reindriften kan være innholdsleverandører for reiselivet og inngå i helhetlige reiselivsprodukter.

- I Norge er vi gode på reiseliv og vi ser at det er ein marknad i vekst. Det er i det opplevelsesbaserte reiselivet veksten er størst. Det er det stadig fleire som tek tak i, og lukkast med, ved å koble lokalmat og reiselivopplevingar. Tal frå Matmerk syner at 5 av 10 nordmenn meine lokale mat- og drikkeopplevingar er viktig når dei reiser som turistar i Norge, sier landbruks- og matminister Jon Georg Dale.

Eli-Grete Høyvik fra Ciderhuset, Balestrand.
Eli-Grete Høyvik fra Ciderhuset, Balestrand. Foto: Vidar Alfarnes

Lokalmatmarkedet vokser

I 2016 sa 85 prosent av norske forbrukere at de gjerne vil prøve produkter fra norske lokalmatprodusenter. Dette er en økning på 12 prosent fra 2011. Det kom fram i dag når Nina Sundquist, direktør i Matmerk, presenterte rapporten "Status lokalmat- og drikke 2016". Samme rapport viser også at salget av lokalmat- og drikke har mer enn doblet seg siden 2010.

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale.
Landbruks- og matminister Jon Georg Dale. Foto: Vidar Alfarnes

Fra innsikt til Effekt

Nofima og seniorforsker Antje Gonera lanserte i dag boken Fra INNSIKT til EFFEKT. Dette er en bok om innovasjon i verdikjeden for mat som beskriver både små og større innovasjoner som har funnet sted blant norske matprodusenter de siste tiårene, og hvor Nofima har ofte vært med på innovasjonsreisen. Her fortelles suksesshistorier, og ikke minst hvorfor de er blitt en suksess. Boken gir en forståelse for hvordan synet på mat har endret seg i løpet av de siste 30 årene. Hvordan gode råvarer, stolthet og forståelse for hva kundene ønsker seg, fører til salgssuksess for lokalmatprodusenter så vel som for større produsenter. Viktige forutsetninger har vært offentlig finansiering til så vel forskning og starthjelp for bedriftene som rådgivning basert på matfaglig kompetanse.

Johan Fredrik Bråstad Kristiansen er vinner av BU-prisen 2016

Dagens pressekonferanse ble avsluttet med at landbruks- og matminister Jon Georg Dale overrakte den nasjonale Bedriftutviklingsprisen for 2016 kroner til Johan Fredrik Bråstad Kristiansen. Prisen er på 250 000 kroner.
– Dei nominerte til den nasjonale bygdeutviklingsprisen er gode døme på nyskaping og kreativitet og i tilknyting til landbruket, sier Dale.

Landbruks- og matdepartementet står bak den norske deltakelsen på Grüne Woche i samarbeid med Innovasjon Norge og den norske ambassaden i Berlin. 

Grüne Woche hadde i 2016 over 415.000 besøkende, 1650 utstillere fra 70 land, 70 landbruksministre fra alle verdens kontinenter og et rekordstort antall utenlandske delegasjoner var innom messen. Rundt 5000 journalister var akkreditert og det ble omsatt varer for 48 millioner Euro i løpet av 10 dager.

Fra Norge deltar i 2017 utstillere fra Fjord Norge, Oslo-regionen og Sørlandet som skal teste ut sine produkter i et krevende internasjonaltmarked.

Næringsdelegasjonen på Norges Stand på Grüne Woche.
Næringsdelegasjonen sammen med landbruks- og matminister Dale på Norges Stand på Grüne Woche. Foto: Landbruks- og matdepartementet

Kontaktpersoner i Landbruks- og matdepartementet:

Kommunikasjonssjef Ottar Løvik: + 47 481 40 477.
Seniorrådgiver Heidi Eriksen Riise: + 47 975 17 227.  

Til toppen