Fortsetter forhandlingene om sild og kolmule i januar

Partene skal møtes igjen 19. januar.

- Det er beklagelig at vi ikke har kommet fram til avtaler om forvaltning og fordeling av norsk vårgytende sild og kolmule med de andre kyststatene, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker. Forhandlingene mellom Norge, Island, Færøyene og EU, samt Russland når det gjelder sild, har pågått i London denne uken. 

Norge var beredt til å inngå avtaler for 2015 etter samme opplegg som for 2014, men det var ikke mulig å få enighet med alle øvrige parter om dette.

- Dette beklager jeg sterkt, siden det var mitt inntrykk at også de øvrige partene var opptatt av å ha avtalene på plass før årsskiftet, sier fiskeriminister Aspaker. 

Partene skal møtes igjen 19. januar. Det vil imidlertid nå bli fastsatt norske kvoter for begge fiskeslag.

Til toppen