Forvaltningsansvaret for bidragsinnkrevingsloven flyttes

I statsråd i dag er det besluttet at Finansdepartementet 1. april 2018 skal overta forvaltningsansvaret for bidragsinnkrevingsloven. Forvaltningsansvaret for loven ligger nå i Arbeids- og sosialdepartementet.

Bakgrunnen for overføringen er at ansvaret for Arbeids- og velferdsetatens innkrevingssentral (Innkrevingssentralen) 1. april 2018 overføres fra Arbeids- og velferdsetaten til Skatteetaten.

Til toppen