Presseinvitasjon:

Forsvarsministeren besøker Forsvarets opptak og seleksjon

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide besøker Forsvarets opptak og seleksjon (FOS) på Sessvollmoen fredag 30. juni 2017.

Forsvaret ved Forsvarets personell- og vernepliktssenter gjennomfører opptak og seleksjon for å finne de best kvalifiserte og mest motiverte kvinner og menn til lederutdanning og jegerutdanning i Forsvaret. Opptaket skjer i perioden 23. juni – 7. juli.

Gjennom FOS selekteres elever til Sjøforsvarets skoler, Luftforsvarets skoler (herunder også flyelever), Hærens skoler, Forsvarets ingeniørhøyskole/telematikk og Forsvarets etterretningshøyskole/russisk. I tillegg gjennomfører Forsvarets spesialkommando (FSK) og Kystjegerkommandoen (KJK) deler av sine opptak på FOS.

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide besøker opptaket 30. juni.Pressen inviteres til å følge statsrådens møte med soldater og befal på opptaket. Det vil bli anledning til korte intervjuer med forsvarsministeren fra kl 13.00.

Påmelding innen 30. juni klokken 9.00.

Oppmøte i vakta ved Sessvollmoen leir 30. juni innen kl. 11.00. 
Ta med legitimasjon med bilde.

Kontaktperson for media er oberstløytnant Vegard Finberg, mobil 95303636, e-post vfinberg@mil.no, eventuelt Forsvarsdepartementets pressevakt på 23 09 60 11.

Følg opptaket på: https://forsvaret.no/fos

Les om Forsvarets utdanning her: https://forsvaret.no/utdanning

Til toppen