Fra flyplass til by i Bodø

I dag har forsvarsminister Ine Eriksen Søreide gitt Forsvarsbygg i oppdrag om å jobbe videre med avhendingen av Bodø hovedflystasjon. – Dette er en milepæl for Bodø, sier forsvarsministeren.

De sentrumsnære arealene som frigjøres når Forsvaret flytter det meste av sin virksomhet fra Bodø, vil benyttes til byutvikling, og overleveringen av oppdragsbrevene markerer en milepæl for Bodø.

 – Det er avgjørende at dette oppdraget kommer nå. Både for å sikre videre planlegging og for å unngå unødvendige investeringer på dagens lufthavn. Videre arbeid med avhending vil måtte skje i et tett samarbeid med Bodø kommune og Avinor. Jeg ser svært positivt på det gode samarbeidet mellom Forsvarsbygg, Avinor og Bodø kommune i utarbeidelse av strategien. Det er viktig at dette gode samarbeidet fortsetter slik at vi kommer i mål med prosjektet, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Bodø hovedflystasjon - et areal nesten dobbelt så stort som Fornebu - skal avhendes slik at statens interesser og de lokale og regionale interessene ivaretas best mulig.

– Forsvarsbygg skal gjennomføre nødvendig miljøkartlegging med tilhørende kostnadsberegning av nødvendige miljøtiltak. Videre er det viktig for oss å finne en god balanse mellom omfanget av arealer som settes av til ny lufthavn og hvilke arealer som frigjøres til fremtidig byutvikling, sier Eriksen Søreide.

Til toppen