Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Fra grasmark til blomstereng - fra ørken til oase for insektene

Gjennom jordbruksavtalen bevilges det årlig drøyt 100 millioner kroner til tiltak for å ta vare på naturmangfoldet. Det handler om å ivareta kulturlandskap, stimulere til økologisk jordbruk og beiting, begrense avrenning og redusere risiko fra plantevernmidler. Bonden kan også søke tilskudd til å etablere blomsterenger som er gunstige for bier og humler.

Ulike driftsformer i jordbruket har gjennom århundrer skapt et mangfold av naturtyper og leveområder for arter. Skjøtsel av slike arealer er viktig for å ivareta leveområder for insekter.

– Insektene spiller en avgjørende i rolle i naturen, og i landbruket er vi avhengige av bier, humler og andre pollinerende insekter for produksjon av blant annet frukt og bær, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

Bollestad i blomstereng.
På Blindern i Oslo er NIBIO i gang med å forvandle en gressplen til blomstereng. For innsektene er det som å komme fra en ørken til en oase. Landbruks- og matminister Olaug Bollestad har vært med på sesongens første humleregistrering. Foto: Landbruks- og matdepartementet

Den globale nedgangen av insekter vekker bekymring både for verdens matproduksjon og for naturmangfoldet. Nedgangen ser foreløpig ikke ut til å være like dominerende i Norge. Dette skyldes blant annet at jordbruket her til lands ikke er like intensivt. Vi har fremdeles et relativt mosaikkprega landskap, som riktignok er dyrere i drift, men som også gir oss viktige naturtjenester som ikke er lett å verdsette i kroner.

– Det er gledelig at humleforskere nylig konstaterte at det står bedre til med våre truede humlearter enn man har trodd. Det gir ny inspirasjon for oss alle i dette viktige arbeidet, sier Bollestad.

Til toppen