Fra norsk forvaltning til Europaparlamentet

Av Stian Mathisen, EU-delegasjonen

Jan Ole Gudmundsen er Norges eneste nasjonale ekspert i Europaparlamentet. Her jobber han med energi-, industri- og forskningsrelaterte temaer.

Jan Ole Gudmundsen begynte 1. september i jobben som nasjonal ekspert i Europaparlamentet, og er dermed trolig den eneste nordmann som har jobbet for mer enn én EU-institusjon. Foto: Stian Mathisen

Jan Ole Gudmundsen er Norges eneste nasjonale ekspert i Europaparlamentet. Her jobber han med energi-, industri- og forskningsrelaterte temaer.

Europaparlamentet er EUs eneste institusjon som består av direkte valgte representanter, 766 folkevalgte parlamentarikere fra alle EUs medlemsland. Til sammen jobber omtrent 6000 personer for Europaparlamentet, og 1. september i år ble Jan Ole Gudmundsen en av dem.

Gudmundsen er utlånt fra norsk forvaltning som såkalt nasjonal ekspert, en stilling som legger til rette for erfaringsutveksling mellom Norge og EU, og som muliggjøres gjennom EØS-avtalen.

Eneste norske nasjonale ekspert i Europaparlamentet
Mens det finnes omtrent 50 norske nasjonale eksperter i Europakommisjonens generaldirektorater og byråer er Gudmundsen den eneste norske nasjonale eksperten i Europaparlamentet, hvor han jobber i sekretariatet til komiteen for industri, forskning og energi (ITRE).

– Da det ble mulig å sende en norsk nasjonal ekspert til Europaparlamentet ble det fra Utenriksdepartementets side bestemt at ITRE-komiteen var et godt valg, ettersom Norge er en viktig energileverandør til Europa. I tillegg til energi jobber jeg også med industri- og forskningsrelaterte temaer, sier Gudmundsen.

Han håper at hans tilstedeværelse i Brussel kan være til nytte for norske aktører.

– Jeg håper jeg kan være til nytte både for Utenriksdepartementet, som har et eget energiteam, for Olje- og energidepartementet og for andre aktører som Statoil, Hydro og miljøorganisasjoner i Brussel. Både som en informasjonskilde og som et kontaktpunkt inn i Europaparlamentet, sier Gudmundsen.

Jobber i sin andre EU-institusjon
Før han begynte i jobben som nasjonal ekspert, arbeidet Gudmundsen i ulike seksjoner i Avdeling for Europa og handel i Utenriksdepartementet hvor han blant annet har hatt ansvaret for de tre siste utgavene av EU/EØS-håndboken. Han deltok også i arbeidet med Melding nr. 5 til Stortinget (2012-2013) om EØS-avtalen og Norges øvrige avtaler med EU. Han har tidligere også vært ansatt som nasjonal ekspert i Europakommisjonens generaldirektorat for helse- og forbrukerspørsmål, DG Sanco.

– Det å kjenne hvordan Europakommisjonen jobber fra innsiden er veldig nyttig i denne jobben. Jeg tror dessuten jeg er den eneste nordmannen som har jobbet i to ulike EU-institusjoner, sier han.

Vurderer Europakommisjonens lovforslag
Gudmundsen sammenligner arbeidet han gjør i Europaparlamentet med departementalt arbeid i Norge, men med en viktig forskjell.

– Jeg jobber blant annet med å følge de politiske prosessene for ITRE-komiteen og gi komiteen politiske råd. Det er derfor ikke så ulikt arbeidet i departementene hjemme, med det unntak at vi er i andre enden av beslutningsprosessen. Vi lager ikke lovforslagene, vi vurderer forslagene Europakommisjonen legger fram, sier Gudmundsen.

De store sakene han ser for seg å jobbe med framover er blant annet Europakommisjonens konsultasjonsdokument, en såkalt grønnbok, om EUs energi- og klimapolitikk fram mot 2030.

– Grønnboken vil være det store temaet framover, i tillegg til at andre saker som etableringen av EUs indre energimarked vil være på dagsordenen, sier Gudmundsen.

Gudmundsen beskriver arbeidshverdagen i Europaparlamentet som mer preget av politikk enn den var i Europakommisjonen.

– Det er et litt mer fargerikt miljø her enn det er i Kommisjonen, mindre teknokratisk og mer politisk. Det er ganske intenst her på grunn av de mange lobbyistene og at det skjer veldig mye hele tiden, sier han.

Skiller mellom sin egen og Stortingets rolle i Brussel
I tillegg til Gudmundsen, som er utlånt fra Utenriksdepartementet, har også Stortingets utsendte Per Nestande kontor i Europaparlamentet. Gudmundsen poengterer at de to har svært ulike oppgaver.

– Mens jeg kommer fra norsk forvaltning i Utenriksdepartementet og jobber i administrasjonen her i Europaparlamentet, jobber Nestande med å følge arbeidet i Parlamentet for Stortinget. Jeg jobber for Europaparlamentet, mens Nestande jobber for Stortinget, forklarer Gudmundsen.

Til toppen