Framtidens arbeidsliv

Norden og Norge er i verdenstoppen når det gjelder likestilling, men har fortsatt utfordringer i arbeidslivet. Derfor setter Norge søkelys på dette temaet under formannskapet i Nordisk ministerråd.

Likestillingsminister Solveig Horne (FrP) har i 2017 ansvaret for det nordiske samarbeidet på likestillingsfeltet. Konferansen Framtidens arbeidsliv markerte starten på formannskapsåret.

- Vi trenger flere kvinner i ledelse, flere innvandrerkvinner i arbeid, og vi trenger flere menn inn i helse- og omsorgsyrker. Vi må jobbe for å bryte det kjønnsdelte arbeidslivet. Dette er utfordringer vi har i hele Norden, sier Horne.

Panelsamtale, ledet av Anne Grosvold: Er likestilling i arbeidslivet et ansvar for partene og politikere? Deltakere i samtalen: Arild Grande, familiepolitisk talsmann i Arbeiderpartiet, barne- og likestillingsminister Solveig Horne, Kristin Skogen Lund, administrerende direktør i NHO, Gerd Kristiansen leder i LO.

På konferansen diskuterte partene i arbeidslivet, næringslivsledere, organisasjoner og politikere hva som kan gjøres for et mer likestilt arbeidsliv i Norden.

I over 40 år har Norden arbeidet med likestillingsutfordringer i felleskap. Likestilling mellom kvinner og menn er et særkjennetegn ved alle de nordiske landene og en viktig forutsetning for gode liv for den enkelte og for bærekraftige velferdsstater.

Under konferansen ble CORE Topplederbarometer 200 (LINK) lansert. Tallene viser at menn er i flertall i toppen i næringslivet.

- Det er urovekkende å se at menn fortsatt dominerer så mye i toppledelsen i det norske næringslivet. Næringslivet burde se at de selv tjener på en mangfoldig toppledergruppe med begge kjønn tilstede, sier likestillingsministeren.

Konferansen ble avsluttet med den årlige kontaktkonferansen som norske myndigheter har med sivilt samfunn og organisasjoner som en forberedelse til FNs kvinnekommisjon 13.-24. mars i New York. Temaet for kvinnekommisjonen i år er likestilling i arbeidslivet.  

Under formannskapet vil Barne- og likestillingsdepartementet også arrangere konferanser om hatefulle ytringer og vold i nære relasjoner.

Les mer om formannskapet og innsatsen på likestillingsfeltet her. 

Til toppen