Freder 45 skogsbygninger

Nå blir skogsbygninger i skog og utmarka fredet. De er bygget fra slutten av 1700 til midten av 1900-tallet, og er viktig for vår kulturarv. Skogbruk og utmarksnæringer har vært en stor del av Norges historie.

Skogskoier, skogvokterboliger, funksjonærehusvære og fjellgårder forteller historier om alle dem som hadde sitt virke i skogen, en viktig næring for utviklingen av Norge. Fredningen av Statskogs kulturhistoriske bygninger er et viktig bidrag til fredningslisten. Det er Riksantikvaren som gjennomfører det formelle vernet av skogshusene.

Anleggene som fredes ligger i 10 forskjellige kommuner fra Sirdal i sørvest via innlandets skog- og fjelltrakter, med et tyngdepunkt i Femundsmarka, til Rana, Saltdal og Målselv i nord. Statskog har vært statens skog- og utmarksforvalter gjennom 150 år. Statskog er opptatt av vern gjennom bruk, og vil for de aller fleste anleggene som nå fredes invitere til overnatting og opplevelser midt i historien. Det gjør tidligere tider mer levende og inntrykkene sterkere.

Langtjønnbua ved Røros.
Langtjønnbua ved Røros. Foto: Statskog
Til toppen