Fredning av Akershus festning, 17. desember 2014

Akershus festning er viktig for Oslos identitet, er en unik kultur- og næringsarena og et populært rekreasjonsområde for tilreisende og byens befolkning. Middelalderborgen er fredet, og 17. desember ble også resten av festningen fredet.

Statssekretær Øystein Bø i Forsvarsdepartementet holdt et innlegg i forbindelse med fredningen.

Akershus Festning
Akershus Festning Foto: Forsvarsbygg nasjonale festningsverk

Akershus festning har vært viktig for Norge i 700 år. Middelalderborgen fra 1300-tallet ble under Kong Christian IV omformet til et renessanseslott omgitt av nye festningsmurer etter bastionsprinsippet.

Etter at Akershus festning ble nedlagt som aktivt forsvarsverk i 1814, ble nye bygninger oppført for Forsvaret som del av den selvstendige norske staten.

Festningen er et nasjonalsymbol som tidligere sete for konge- og statsmakt og åsted for både mange viktige og dramatiske hendelser.

Slottet brukes nå som Regjeringens representasjonslokale og huser det kongelige mausoleum. Festningen er fremdeles i aktiv bruk, med blant annet Forsvarets ledelsesbygg fra 2007.

Akershus festning er viktig for Oslos identitet, er en unik kultur- og næringsarena og et populært rekreasjonsområde for tilreisende og byens befolkning. Festningen besøkes årlig av 650 000 mennesker.

Les mer hos Riksantikvaren og hos Forsvarsbygg.

 

Hele Akershus festning er nå fredet (foto: Karen Thommesen, Riksantikvaren).
Hele Akershus festning er nå fredet (foto: Karen Thommesen, Riksantikvaren). Foto: Karen Thommesen, Riksantikvaren

Statssekretær Øystein Bø holdt dette innlegget ved fredningen av Akershus festning, 17. desember 2014:

 *Sjekkes mot fremføring*

 

Visepresidenter, statsråd, ambassadører, kjære venner av Akershus festning,

La meg aller først sende dere en varm hilsen fra forsvarsministeren som svært gjerne ville ha vært her selv. 

Jeg tror jeg har henne med meg når jeg sier at det er med en litt blandet følelse vi dag freder hele festningen. Dette er jo på mange måter å anse som vår utvidede arbeidsplass.

For arbeidsroens del er det ikke tvil om at tanken om fredning er både besnærende og ikke så lite fristende. For oss politikere kunne jo absolutt fredning av og til ha vært på sin plass.

Samtidig er jeg litt redd for at det kunne blitt lange dager om jeg visste at jeg var en del av en totalfredet arbeidsplass og institusjon.

Derfor er jeg glad for at denne fredningen ikke handler om inaktivitet eller å bli hensatt til et langt liv bak et museumsmonter. Det er tvert om. 

For er det noe Akershus festning kjennetegnes av så er det et yrende folkeliv. 

Gjennom hele året mønstres det her et mangfoldig og rikt kulturtilbud for store og små.

Fortellingen om alle våre 14 nasjonale festningsverk handler om et godt og nært samspill med kultur- og næringsaktører.

Hele tiden med respekt for festningenes historiske egenart og verdighet.   

Her vil jeg gi Forsvarsbygg honnør for å ha tenkt nytt omkring forvaltningen av våre festninger. 

Akershus Festning er et viktig møtepunkt mellom det militære og sivile samfunnet.

Jevnlig ser jeg skoleklasser passere forbi mitt kontor på vei til festningen. Det varmer en forsvarsvenn.

Hit kommer mange av oss for å markere Den nasjonale frigjørings – og veterandagen og her holdes medaljeparade for våre hjemkomne soldater. 

Herfra gir Forsvarets Høgskole relevant og framtidsrettet utdannelse. Og her holder Forsvarets ledelsesbygg til.

Forsvarsmuseene og Forsvarets musikk bidrar til at festningen fylles med formidling, kultur og tradisjon. De gjør en imponerende innsats under ledelse av Akershus kommandantskap. 

I dag er Akershus festning likevel først og fremst et felleseie. Vår oppgave er å forvalte festningen med respekt og verdighet.

Det er nettopp det denne dagen handler om. Med riksantikvarens fredningsbrev sikrer vi at fremtidige generasjoner får glede av dette unike stedet.  

Jeg kan vel egentlig ikke tenke meg en bedre avslutning på årets grunnlovsjubileum.

Gratulerer med dagen!